České kořeny ve Švýcarsku

České kořeny ve Švýcarsku

Představení několik českých rodin a osobností v rámci prostředí, v němž ve Švýcarsku zakotvily a rozvíjejí svoji pracovitost, talenty, občanskou iniciativu – to vše ve prospěch své nové, ale nyní již opět i staré vlasti. Řada ze švýcarských Čechů je v čilém kontaktu s Českou republikou, jejíž dobré jméno v zahraničí šíří. Jejich osudy, prostředí, které ve Švýcarsku formovalo jejich nový život, v němž vychovali svoje děti, aktivity krajanských spolků, švýcarská společnost s její specifickou formou demokracie, švýcarská příroda, to vše je zachyceno opět kamerou Tomáše Kubáka a zpracováno dalšími členy týmu Českých kořenů.

Cena: 199 Kč