úvod

Letos se již po páté v Budyni na jeden den vrátí atmosféra bouřlivých Burgundských válek, které mezi lety 1474-1476 pustošily kraje na západní hranici Spříseženstva (dnešního Švýcarska).

​

Opět se skupiny z ČR i zahraničí představující švýcarskou pěchotu té doby postaví novodobým Burgunďanům a připomenou divákům statečný boj středověkých Švýcarů proti rozpínavosti posledního burgundského vévody Karla Smělého. Letos bitevní vřavu ovlivní další faktor, který by na bojišti čekal jen málokdo - láska dvou dívek. Co přesně se přihodí, a jak vše nakonec dopadne, se dozví návštěvníci naší bitvy.

Akce proběhne v sobotu 8. srpna 2015 od 10 do 18 h. v areálu vodního hradu Budyně nad Ohří ve spolupráci Projektu Švýcarské pěchoty – OS Rattenschwanz, města Budyně nad Ohří a Nadaci Historické a kulturní dědictví města a regionu Budyně nad Ohří.

Na akci se mimo jiné můžete těšit na stánek Switzerland Tourism, na kterém naleznete aktuální turistické informace o Švýcarsku, brožury o Švýcarsku k dostání zdarma a na prodej zde pro vás budou připraveny knihy o Švýcarsku a švýcarská trička. Navíc se budete moci zúčastnit soutěže o zajímavé ceny.

Ačkoliv bitva samotná začne až v 15 hodin, diváci uvidí pestrý program už od otevření areálu. Dozví se o válečnictví té doby při ukázce výcviku švýcarské pěchoty či ve zbojnici, vytvořené ze zbraní a výstroje účastníků bitvy. Po loňském úspěchu plánujeme také praktickou ukázku používání luků a kuší, tentokrát předvedeme střelbu na siluety bojovníků v životní velikosti. Diváci mohou navštívit také tábor, včetně dobové kuchyně, ať už sami, nebo s průvodcem, který bude probíhající aktivity komentovat. Dalším novým prvkem pátého ročníku bude komentovaná ukázka středověkých řemesel.

Pro děti je připravena tradiční stezka rytířských dovedností s úkoly po jejichž úspěšném splnění obdrží glejt hradního zbrojnoše či dvorní dámy.

Svoje umění předvedou také rytíři v soubojích, tanečníci představující burgundskou šlechtu či muzikanti a další umělci. Součástí akce je také trh a hradní krčma.


Více informací naleznete na www.bitva-budyne.cz.
Štítky: Pozvánky