úvod

Letos se opět v Budyni na jeden den vrátí atmosféra bouřlivých Burgundských válek, které mezi lety 1474-1476 pustošily kraje na západní hranici Spříseženstva (dnešní Švýcarsko). Opět se skupiny z ČR i zahraničí představující švýcarskou pěchotu té doby postaví novodobým Burgunďanům a připomenou divákům statečný boj středověkých Švýcarů proti rozpínavosti posledního burgundského vévody Karla Smělého.

​

Prostředí i zápletka jsou tedy ryze fiktivní, ale stavíme na reálných základech – podbná bitva o opevněné město či hrad se v rámci Burgundských válek odehrála jistě vícekrát. Ačkoli ani počet bojujících není nijak vysoký (cca 200), klademe velký důraz na kvalitu jejich vzhled a vybavení, které v rámci našeho současného poznání co nejvíce odpovídá konci 15. století v regionu západní Evropy.

Proč zrovna Švýcaři a Burgundské války? Švýcarskou pěchotu jsme zvolili z prostého důvodu. Chtěli jsme rekonstruovat vojenskou jednotku včetně typického způsobu boje. V době založení našeho sdružení se po našich „bojištích“ pohybovali hlavně rytíři bez koní, což neodpovídalo našim požadavkům. Švýcaři byli ve své době velice slavnou a téměř neporazitelnou silou evropských bojišť. Navíc se jednalo o pěchotu, která dokázala porazit rytíře a to jak na koních, tak bez nich. Burgundské války jsou pak asi nejslavnějším konfliktem, kterého se vojáci Spříseženstva účastnili a dosáhli mnohých vítězství.

Akce proběhne v sobotu 9. srpna 2014 od 10 do 18 h. v areálu vodního hradu Budyně nad Ohří ve spolupráci Projektu Švýcarské pěchoty – OS Rattenschwanz, města Budyně nad Ohří a Nadace Historické a kulturní dědictví města a regionu Budyně nad Ohří.

Ačkoliv bitva samotná začne až v 15 hodin, diváci uvidí pestrý program už od otevření areálu. Dozví se o válečnictví té doby při ukázce výcviku švýcarské pěchoty či ve zbojnici, vytvořené ze zbraní a výstroje účastníků bitvy. Diváci mohou navštívit vojenský také tábor, včetně dobové kuchyně, ať už sami, nebo s průvodcem, který bude probíhající aktivity komentovat.

Akce je určena nejenom milovníkům historie, ale především rodinám s dětmi, pro které jsou připravené různé herní i vědomostní disciplíny. Svoje umění předvedou také rytíři v soubojích, tanečníci představující burgundskou šlechtu či potulní muzikanti a další umělci. Součástí akce je také trh a hradní krčma.

Podrobnosti průběžně doplňujeme na stránce akce: http://bitva-budyne.cz/

Štítky: Pozvánky