úvod

Webový portál Centrum pro efektivní dopravu připravuje DVD o švýcarské železnici a veřejné dopravě.

​

Cílem projektu je informovat odbornou veřejnost, představitele státní správy i samosprávy o švýcarském dopravním systému audiovizuální formou. Podpora celostátního integrovaného systému v České republice, kterým je možné se inspirovat ve Švýcarsku, je totiž jednou z priorit Centra pro efektivní dopravu. Projekt počítá s cca 50minutovým snímkem rozděleným do několika kapitol, které budou tématicky členěny.


V jednotlivých kapitolách se seznámíme s cestováním po Švýcarsku na jednu jízdenku tzv. General Abo (GA), Curyšským nádražím – nejfrekventova­nějším nádražím v Evropě, dále se zaměříme na příměstskou železnici, projekt „Bahn 2000“, na stavbu nových alpských tunelů (Gotthard a Loetschberg), švýcarskou dopravní politiku, seznámíme se s vizí rozvoje dopravní infrastruktury v projektu „Bahn 2030“ a městskou hromadnou dopravu.Trailer je možné shlédnout zde:

Další informace o Centru pro efektivní dopravu naleznete zde na

www.cedop.info