úvod

MEDIA IN Praha a Národní památkový ústav zvou během července 2012 na další zastávky putovní výstavy Poznej světové dědictví UNESCO. Tentokrát do Dolu Michal v Ostravě – Michálkovicích. Kolekce fotografií z autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové představuje památky Švýcarska a Slovenska, historický Salcburk, exotickou Asii a vybrané skvosty z celého světa.
Záštitu převzala Česká komise pro UNESCO.

​

Od 5. do 30. září 2012 v prostoru cechovny Dolu Michal v Ostravě – Michálkovicích, Čs. armády 95/413.

Vernisáž 4. září 2012 v 17 hodin.

Při vernisáži proběhne:

  • prezentace švýcarské Rhétské dráhy, kde budou přítomni zástupci Rhb!
  • „skok přes kůži“ (Hornický spolek Prokop)
  • a další.

    Výstava je volně přístupná denně od 9 do 17 hodin kromě pondělí.

    Návštěvníkům jsou k dispozici informační brožury o prezentovaných zemích.

Další informace najdete na www.unesco-mediain.cz


40 let Úmluvy o ochraně světového dědictví

UNESCO – organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – stála roku 1972 u zrodu Úmluvy o ochraně světového dědictví, podle které ochraňují zúčastněné země vybrané památky a přírodní celky připisované pravidelně na prestižní Seznam světového dědictví.


PROJEKT POZNEJ SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO

s těmito unikáty seznamuje. Jubilejní desátý ročník putovní výstavy fotografií připomíná 40. výročí tohoto významného mezinárodního dokumentu, rozšiřuje povědomí o jedinečnosti památek a zdůrazňuje nutnost je společně chránit a zachovat pro budoucí generace.

Přijměte pozvání do nejkrásnějších míst světa. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky z grantu na Podporu památek UNESCO.


Generální partner:

Rhétské dráhy

www.rhb.cz
www.MojeSvycarsko.com/rhb


Hlavní partner:

Slovenská agentura pro cestovní ruch

www.slovakia.travel


Partneři:

Tourismus Salzburg GMBH

www.salzburg.info


Mediální partneři:

Český rozhlas

www.rozhlas.cz

Časopis Cykloturistika

www.cykloturistika.cz


Fotografie pro výstavu zhotovuje Centrum FOTOŠKODA

www.fotoskoda.cz