úvod

Osm rodinných medailonků ve Švýcarsku žijících Čechů bylo natočeno v létě 2010 v Curychu, Basileji, v Luzernu a jejich okolí, ale i v údolí Horního Rýna pod Alpami. Zde autorský tým navštívil legendární...

České kořeny ve Švýcarsku, druhý díl dokumentární série, bude uveden ve středu dne 2. listopadu ve 22.50 na ČT2.
(repríza v noci z pátku na sobotu v čase 1.40)

​


Motto projektu:
Systém, který vládl v naší zemi před rokem 1989, bránil občanům svobodně uplatnit svoje talenty a schopnosti.


Cyklus České kořeny ukazuje příběhy lidí, kteří odchodem z Československa tuto svobodu získali a dokázali ji využít.

Po prvním dokumentu České kořeny ve Švédsku, který jste v ČT mohli shlédnout v záři, zařadila ČT i druhý díl. Dokumenty ze série České kořeny vznikají v produkci Mezinárodního českého klubu v KamStudiu Kyjov.

Osm rodinných medailonků ve Švýcarsku žijících Čechů bylo natočeno v létě 2010 v Curychu, Basileji, v Luzernu a jejich okolí, ale i v údolí Horního Rýna pod Alpami. Zde autorský tým navštívil legendární český skautský tábor. Mezi filmovanými osobnostmi, pokud jde o profese, figurují významný chemik, galeristka, kamenosochař a restaurátor, zakladatelka českého skautského tábora ve Švýcarsku, úspěšná spisovatelka, klavírní virtuos, ale také majitelka hudebního vydavatelství. Dokument si všímá i bohaté spolkové činnosti krajanů a zazní zde i jejich názor na specifickou formu švýcarské demokracie. Kamera zachytila i oslavy švýcarského státního svátku. Kromě švýcarského a českého folkloru snímek doprovodí především hudba Bohuslava Martinů. Osobní výpovědi těch, kdo zvolili nejistou a tvrdou cestu emigrace, tak podtrhnou ukázky z děl nejvýznamnějšího Čecha, kterému Švýcarsko kdy poskytlo azyl. Martinů zde strávil poslední léta svého života v nedobrovolném exilu, zkomponoval řadu vrcholných skladeb a také zde zemřel.

 


 

Odkaz na video na Youtube https://www.youtube.com/watch?…

 Projekt České kořeny získal Záštitu Senátu PS ČR.
Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí podporuje projekt a převzala nad ním na základě úspěchů prvních dvou snímků záštitu. Tento krok, jak doufáme, zvýší možnosti v projektu pokračovat a zaměřit se na další krajanské komunity.

Pokračujeme v natáčení dílu III - České kořeny ve Vídni
Třetí zemí a českou komunitou zde usazenou, které se bude věnovat naše série České kořeny, je Rakousko. Především hlavní město dřívější Rakousko-uherské monarchie Vídeň přilákalo za obživou již od 19. století statisíce Čechů (i Slováků).
Česká komunita, v níž se dnes potkávají potomci těchto zde dávno usazených krajanů s těmi, kteří sem emigrovali v dobách komunismu, ale dnes již i s nově příchozími za prací či studiem, je zde velice specifická.
Nový díl ponese název České kořeny ve Vídni a zaměří se především na Čechy
v rakouské metropoli. Představí kromě několika zajímavých osobností a rodin také fenomén české školy a českého divadla. Školský spolek Komenský a ochotnický divadelní soubor Vlastenecká omladina ve Vídni udržují kontakt s češtinou, vzděláním v českém jazyce a s českou kulturou nepřetržitě již přes 120 let.

Probíhají také další jednání se sponzory. Natáčení se plánuje dokončit na jaře 2012.

Dokumentární snímky o Češích ve světě vznikají v produkci Mezinárodního českého klubu o.s.

Hlavním mediálním partnerem projektu je nezávislý magazín Český dialog, který se jako jediný v ČR věnuje nepřetržitě od r. 1990 kontaktům s krajany.
Více informací o časopisu i klubu najdete na www.cesky-dialog.net

České kořeny natáčí tým ve složení: Tomáš Kubák (vedoucí projektu, kamera, režie), z KAM Studia Kyjov, Martina Fialková (produkce, rozhovory, mediální servis, propagace) z Mezinárodního českého klubu Praha a Veronika Hollerová (rozhovory, scénář, zvuk) z Kyjova.

Více informací o dokumentech najdete na www.ceskekoreny.cz kde jsou i přístupné i videoukázky z prvního, švédského a množství fotografií z natáčení všech tří dílů.