Čokoládový vlak je společným projektem GoldenPass Services Cailler-Nestlé. Pojedete pouze první třídou v secesním vagónu „Pullman“ z roku 1915 nebo moderním panoramatickým vagónem. Výchozím bodem trasy je Montreux ležící na Švýcarské riviéře, odtud pak dále do Gruyeres, domova proslulých švýcarských sýrů a odtud do Broc za odhalením tajemství výroby vynikající švýcarské mléčné čokolády. Čokoládový vlak jezdí každé pondělí a středu od června do října. Z Montreux vyjíždí v 9.34. Povinný příplatek CHF 39,- ke Swiss Passu, Swiss Flexi Passu nebo Swiss Youth Passu v první třídě zahrnuje:
- rezervaci míst
- kávu a croissant ve vlaku
- jízdu autobusem z nádraží Gruyeres do městečka
- vstup do zámku Gruyeres
- prohlídku sýrárny v Gruyeres
- film a degustaci v čokoládovně Cailler-Nestlé

Čokoládový vlak vás zaveze až do Broc za tajemstvím čokolády

Internet: www.mob.ch
E-Mail: mob@mob.ch