Jedinečný Mont Blanc Express zahajuje svou cestu v Martigny v kantonu Wallis. Na své romantické a dobrodružné cestě projede vlak divokou soutěskou Trientschlucht a podél hučících vod a hlubokých horských rozsedlin se vyšplhá do ohromujících výšek. Strhující cesta povede skrze nedotčenou vysokohorskou krajinu, husté lesy a malebné vesničky. Vychutnáte si také nádherný pohled na rozsáhlé ledovce Mont Blancu, nejvyšší hory Evropy.
Jízdenky a průkazky Švýcarského dopravního systému platí až do Chamonix. Cesta trvá ca 1,5 hodiny. Několik spojení denně. Rezervace míst není možná.

Jedinečný Mont Blanc Express

Internet: www.tmrsa.ch
E-Mail: info@tmrsa.ch


Další informace o cestování po Švýcarsku.