Bude tak představeno několik českých rodin či osobností v rámci prostředí, v němž ve Švýcarsku zakotvily a rozvíjejí svoji pracovitost, talenty, občanskou iniciativu - to vše ve prospěch své nové, ale nyní již opět i staré vlasti. Řada ze švýcarských Čechů je v čilém kontaktu s Českou republikou, jejíž dobré jméno v zahraničí šíří. Jejich osudy, prostředí, které ve Švýcarsku formovalo jejich nový život, v němž vychovali svoje děti, švýcarská společnost s její specifickou formou demokracie, švýcarská příroda, to vše bude zachyceno kamerou Tomáše Kubáka a zpracováno dalšími členy týmu Českých kořenů. Tak jako v prvním díle, i v tomto švýcarském, bude důležitou složkou hudba.

Linii osobních výpovědí těch, kteří kvůli totalitnímu režimu v Československu zvolili nejistou a tvrdou cestu emigrace, podtrhne tentokrát mj. hudba Bohuslava Martinů, který ve Švýcarsku pobýval a také zde po dvacetiletém nedobrovolném exilu zemřel. Natáčení ve Švýcarsku proběhlo ve dvou termínech, mezi 27. 7. - 2. 8. a mezi 28. 8. - 5. 9. 2010. Následně bude materiál sestříhán a upraven do 60minutového dokumentu s možným rozdělením na samostatně využitelné části - portréty.

V předpremiéře bude slavnostně promítnut na Švýcarských dnech pořádaných Obchodní komorou Švýcarsko - Česká republika HST v lednu 2011 v Brně.
Následovat budou pražská premiéra v rámci cyklu besed Hovory bez hranic v Městské knihovně v Praze (pořádá Mezinárodní český klub) a projekce v Kyjově a ve Švýcarsku. Celý cyklus (tedy první díl České kořeny ve Švédsku + nový švýcarský díl + další zamýšlené díly) budou nabídnuty televizním stanicím. Stejně jako první, švédský díl, bude se i tento švýcarský promítat také na filmových festivalech, v zahraničí v Českých centrech a jinde...
Také České kořeny ve Švýcarsku, stejně jako první díl České kořeny ve Švédsku, bude k dispozici na DVD.

Cílem cyklu ČESKÉ KOŘENY je zmapovat přínos českých krajanů těmto zemím, ale zpětně i Česku, zachytit jejich dnešní pohled na svoji někdejší emigraci, vazby jejich potomků k české kultuře a České republice. Důležitým motivem je také snaha pomoci překročit mnohdy uměle, dřívějším režimem či obecnými předsudky vytvořené bariéry mezi námi doma a Čechy ve světě.

Kdo se na projektu podílí?
KAM Studio se zabývá tvorbou dokumentárních cyklů. Sídlí v jihomoravském Kyjově (Jungmannova 214).
Více na www.kamstudio.cz.
Na projektu České kořeny pracuje Tomáš Kubák, 608 621 454, tomkubak@kamstudio.cz
(kamera, střih a režie).

Mezinárodní český klub (MČK), občanské sdružení, vydává časopis pro Čechy v zahraničí Český dialog a organizuje řadu akcí se zaměřením na prohlubování kontaktů s krajany ve světě. Sídlí v Praze (Sokolovská 179, P9).
Více informací najdete na www.cesky-dialog.net.
Za projekt v MČK odpovídá Ing. Martina Fialková, 603 930 074, m.fialkova@centrum.cz
(Produkce, propagace v médiích, rozhovory, komentáře, výběr hudby).

Externě spolupracují:
Veronika Hollerová, 777 908 294, ni.ca@seznam.cz (příprava rozhovorů, zvuk, namlouvání komentářů a propagace v regionálních médiích)
a Ing. Zdeněk Polášek, 774 667 371, polasek@wo.cz (produkce a financování).

Více informací o projektu najdete na www.ceskekoreny.cz.
Podívat se zde můžete i na ukázkové portréty z prvního dílu České kořeny ve Švédsku.

Druhý díl cyklu bude realizován za podpory Okresní hospodářské komory Hodonín, Obchodní komory Švýcarsko - Česká republika, švýcarských krajanských spolků, soukromých osob a dalších sponzorů v jednání

Autoři projektu vítají zájem podpořit finanční i jinou pomocí natáčení i výrobu tohoto dokumentu, případně i dalších dílů.
Stejně tak se na nás mohou obracet i představitelé krajanských spolků či jiných organizací, které by měly zájem o natočení podobného dokumentu v zemi, kde žijí.


Tiskový servis:
Ing. Martina Fialková, Mezinárodní český klub, tel.: 603 930 074
m.fialkova@centrum.cz , www.cesky-dialog.net


Pozvánka na promítání prvního dílu České kořeny ve Švédsku ve formátu PDF.