úvod

Švýcarské velvyslanectví v České republice připravilo pro tento rok speciální projekt zaměřený na nové švýcarské zelené technologie. Jedná se o výstavu „Can Tech Save the World?“ a zapojilo do ní i několik mladých českých firem. Výstava je putovní a její aktuální zastávkou je Liberec.

​

Stejně jako všechny ostatní země čelí i Švýcarsko a Česká republika mnoha složitým výzvám v oblasti životního prostředí, jako je například globální oteplování a jeho dramatické důsledky. Při řešení mnoha problémů souvisejících se změnou klimatu vyvinuly švýcarské a české instituce, podniky a neziskové organizace několik zajímavých řešení.

KDY: 2. - 20. 5. 2022
KDE: budova G Technické univerzity Liberec (Univerzitní náměstí 1410/1, 460 01 Liberec – Staré Město, zobrazit na mapě
Zahájení výstavy

Zahajovací akce se uskuteční 4. 5. 2022 v 11:00 (předpokládané ukončení akce je ve 13:00-13:30) v budově G Technické univerzity Liberec. Výstavu otevře krátkými projevy rektor TUL doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. a švýcarský velvyslanec v ČR J.E. Philippe Guex. Následovat bude prezentace společnosti Ecoten urban comfort a švýcarské firmy Transmutex. Oficiální pozvánku na akci je možné si stáhnout v PDF a v případě zájmu o účast se registrujte předem (nejpozději do 3. 5. 2022) na e-mailu simona.vydrova@eda.admin.ch.

TRANSMUTEX

Projekt TRANSMUTEX představuje novou technologii výroby energie, doplňující obnovitelné zdroje energie, bez emisí uhlíku, s cílem jejího průmyslového rozvoje. Koncepce spočívá v použití podkritického reaktoru, tj. bez rizika vyčerpání ve srovnání se současným kritickým reaktorem, spojeného s urychlovačem částic. Tato sestava vyrábí energii za bezkonkurenčních bezpečnostních podmínek a za konkurenceschopnou cenu. Je také schopna likvidovat dlouhodobý odpad produkovaný současnými jadernými elektrárnami, což je alternativa k jeho ukládání do hlubokých geologických vrstev. Tato metoda snižuje toxicitu radioaktivního odpadu 10.000x, takže se s jeho zbytky dá nakládat stejně jako s běžným průmyslovým odpadem. Předpokládá se, že místo uranu se bude jako palivo používat thorium, které je na planetě dobře rozšířené a čtyřikrát hojnější než uran. Toto palivo má také rozhodující výhody, pokud jde o maximální likvidaci jaderného odpadu, eliminaci rizika vojenského nebo teroristického šíření a minimalizaci zbytků paliva na konci cyklu. www.transmutex.com

ECOTEN

poskytuje inovativní služby, které pomáhají obcím přizpůsobit se změně klimatu a zmírnit městský tepelný ostrov. Je to inženýrská poradenská firma zabývající se různými aspekty stavebního prostředí a jeho udržitelnosti. Její aktivity sahají od měřítka budov až po měřítko města. Zaměřuje se na městský komfort a problematiku městských tepelných ostrovů. Tento problém se stává naléhavým v důsledku globálního oteplování, které způsobuje větší nepohodlí, zdravotní rizika a spotřebu energie. Existuje několik rozvojových strategií, které lze využít ke zmírnění městského mikroklimatu (např. přidání vody nebo vegetace, změna barev budov a země na světlejší, použití inovativních materiálů atd.) Každá čtvrť však na tyto strategie reaguje jinak, což je dáno složitostí příslušných fyzikálních jevů. Společnosti ECOTEN vypracovala řešení, jak porovnat různé scénáře rozvoje města pro danou čtvrť a najít ten účinnější pro snížení teploty v letním období a zlepšení venkovního komfortu. www.ecoten.cz