úvod

Občané České a Slovenské republiky mohou cestovat do Švýcarska bez omezení a karantény po příjezdu na švýcarské území. Od 14. 6. 2021 je Švýcarsko nově zařazeno mezi země se středním rizikem dle MZV ČR, platí tak méně povinností při návratu zpět do ČR.

​

Vstup do Švýcarska

Všichni cestující přijíždějící do Švýcarska ze zahraničí (letecky, lodí, autobusem nebo vlakem) musí před svou cestou do Švýcarska vyplnit on-line příjezdový formulář.

V případě příjezdu do Švýcarska vlastním automobilem, není nutné vyplňovat příjezdový formulář.

Všechny osoby, které přicestují do Švýcarska leteckou dopravou i ze země, která není považována za vysoce rizikovou, musí být schopny se před nástupem do letadla prokázat negativním výsledkem testu (antigenní max. 24 hodin starý, PCR max. 72 hodin). Toto platí také pro tranzit leteckou dopravou. Při příletu do Švýcarska se na letišti provádí namátkové kontroly negativních testů, v případě chybějícího testu obdržíte pokutu 200,- CHF.

POZOR: Nehledě na způsob dopravy, není nutné při příjezdu do Švýcarska vyplňovat on-line příjezdový formulář ani předkládat negativní test na SARS-CoV-2 v případě, že:

 • Jsem plně očkován a poslední očkování proběhlo max. do 6 měsíců.
 • Prodělal jsem onemocnění SARS-CoV-2, plně se uzdravil a má izolace (11. den po prvním pozitivním testu) skončila před méně jak 6 měsíci.


Příjezdový formulář: On-line příjezdový formulář vyplňte před svou cestou do Švýcarska na počítači nebo chytrém telefonu. Po vyplnění formuláře vám bude e-mailem zaslán potvrzovací QR kód – tento kód si připravte ke kontrole při vstupu do Švýcarska. V případě kontroly můžete QR kód ukázat na svém chytrém telefonu nebo předložit ve vytištěném potvrzení. Pokud jste vstupní formulář nevyplnili i přes povinnost tak učinit nebo záměrně uvedli nepravdivé údaje, obdržíte pokutu 100,- CHF. Pokud nemáte přístup k internetu, je možné vyplnit příjezdový formulář v tištěné formě.

Bližší informace naleznete také na webové stránce švýcarského ministerstva pro veřejné zdraví BAG, Velvyslanectví ČR v Bernu a Velvyslanectví SR v Bernu.
Tranzit do a přes Švýcarsko

Tranzit přes rakouské území bez zastávky je možný (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné) a v rámci výjimky také bez registrace příjezdu a nutnosti předkládat negativní výsledek testu na SARS-CoV-2. Před svou cestou si také aktuální podmínky ověřte na stránkách Velvyslanectví ČR ve Vídni a u příslušných rakouských úřadů.

Od 28. 3. 2021 je opět pro obyvatele ČR možný tranzit přes Německo. V rámci aktuálního opatření není nutné provádět registraci příjezdu před cestou ani předkládat negativní test na SARS-CoV-2. Bližší informace naleznete na stránkách Velvyslanectví ČR v Berlíně.

Tranzit přes území Švýcarska je i nadále možný a povinná desetidenní karanténa se nebude vztahovat na pozemní tranzit Švýcarskem (tj. autem, autobusem a železnicí), který proběhne v rámci max. 24 hodin, a na přestupy na navazující lety na letištních terminálech. V případě leteckého tranzitu přes letiště v Curychu je nutné se před nástupem do letadla prokázat negativním PCR testem – viz informace BAG.

Návrat ze Švýcarska do ČR

Cestovatelský semafor dle MZV ČR označuje Švýcarsko od 14. 6. 2021 oranžovou barvou. Čeští občané a rezidenti kompletně naočkovaní v ČR se mohou vracet do ČR bez nutnosti testu či karantény.

Cestující ze Švýcarska musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním on-line příjezdového formuláře a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Dle informací, které máme od MZV ČR, existuje tento formulář pouze v on-line verzi.

V případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený max. 72 h před začátkem cesty) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení o výsledku testu bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost postoupit antigenní nebo PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději 5. den po příjezdu zpět do ČR.

Po příjezdu do ČR po dobu 14 dnů platí pro všechny povinnost nosit všude mimo domov respirátory nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95).

VÝJIMKA PRO OČKOVANÉ OSOBY: Osoby, kterým byl Českou republikou, Chorvatskem, Maďarskem, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou nebo Slovinskou republikou vystaven národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u kterého uplynulo:

 1. v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,
 2. v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,
 3. v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky, (dále jen „očkované osoby“),

před svým návratem do ČR ze zemí se středním rizikem nákazy pouze vyplňují on-line příjezdový formulář. Osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Národní certifikát musí být vystaven v anglickém jazyce a jeho vzor je uveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Tento certifikát je možné získat na webové adrese ocko.uzis.cz.

Aktuální přehled všech povinností pro návrat ze Švýcarska do ČR naleznete na stránce MZV ČR věnované podmínkám návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19.

Kde se otestovat ve Švýcarsku

Seznam testovacích míst, která můžete ve Švýcarsku využít naleznete na stránce BAG v odstavci Where can I get a test?.

Průběžně aktualizované informace a přehled výjimek naleznete na stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Aktuální opatření ve Švýcarsku

 • Ochranné masky / roušky je nutné mít nasazeny ve většině veřejných prostorech (např.: obchody, restaurace, veřejná doprava, rušné pěší zóny atd.). Podrobnosti a bližší informace naleznete v přehledu BAGu věnované ochranným maskám / rouškám.
 • Při pobytu v přírodě nejsou roušky požadovány.
 • Hotely a další ubytovací zařízení jsou otevřeny bez omezení.
 • Restaurace a bary jsou plně otevřené (max. 4 lidé u stolu uvnitř a 6 lidí venku, masky není nutné mít nasazeny při sezení u stolu, při vstupu je nutné poskytnout své kontaktní údaje).
 • Obchody, trhy a provozovatelé služeb (kadeřnictví, kosmetické salony atd.) jsou otevřeny a jsou zde zavedeny limity počtu povolených zákazníků v jednotlivých provozovnách.
 • Veřejně přístupná venkovní zařízení pro volnočasové aktivity, jako jsou muzea, ZOO, knihovny a studovny, archivy, kina, bazény, sportovní zařízení a fitness centra, wellness zařízení a termální lázně jsou otevřeny. Vnitřní prostory aquaparků a rekreačních bazénů zůstávají uzavřeny.
 • Kluby a diskotéky zůstávají uzavřeny.
 • Na veřejných akcích s diváky můžete být max. 100 diváků (venkovní) a 300 diváků (vnitřní).
 • Je povoleno setkávání se max. 30 osob ve vnitřních prostorech a max. 50 osob ve venkovních a veřejných prostorech.
 • Ve veřejné dopravě je nařízeno nošení ochranných masek / roušek (zastávky, nádraží, vlaky, autobusy, lodě, MHD, zubačky, lanovky, atd.).
 • Provoz jídelních vozů bude obnoven 11. 6. 2021.


Kantony mohou v návaznosti na epidemiologickou situaci rozhodnout o uvolnění nebo zpřísnění opatření týkajících se zejména restaurací a sportovních aktivit.

Průběžně aktualizované informace ohledně poskytování veřejné dopravy na území Švýcarska naleznete na speciální stránce SBB a také na Swiss Travel System.

Podrobný přehled aktuálních opatření naleznete v přehledu Federálního úřadu pro veřejné zdraví BAG.
Dopravní spojení se Švýcarskem

Autobusové spojení: ČSAD Tišnov nabízí spoje z Brna, Prahy a Plzně do St. Gallenu, Curychu, Lucernu, Fribourgu a Bernu každou středu, čtvrtek, pátek a neděli, od 1. 7. 2021 budou spoje operovány každý den. Nobless Line provozuje noční linku do Švýcarska a zpět se svými luxusními autobusy – z Prahy a Plzně každou středu, čtvrtek, pátek a neděli večer, z Bernu, Curychu a St. Gallenu každé pondělí, čtvrtek, pátek a neděli večer. Žlutý dopravce RegioJet nabízí svá přímá spojení Prahy se St. Gallenem a Curychem (Út, čt, Pá, Ne), Lucernem a Luganem v pátek, Ženevou a Lausanne vždy ve čtvrtek. FlixBus obnoví spoj z Prahy do Curychu od 2. 6. 2021 – odjezd z Prahy je plánován v 09:00 a příjezd do Curychu ve 20:30 (na cestě je plánováno 7 zastávek), odjezd z Curychu je naplánován v 08:35 a příjezd do Prahy v 19:55.

Letecké spojení: Swiss International Air Lines poskytuje letecké spojení Prahy s Curychem 4x týdně (Po, Út, Pá, So) a nově také 3x týdně z Prahy do Ženevy (Po, Čt a So). V červenci dojde k navýšení spojů SWISS z Prahy do Curychu na 12 spojů (2x denně – Út, Čt, Pá, So, Ne; 1x denně – Po, St) a do Ženevy 4x týdně (Po, St, Pá, So). Aktuální letový řád naleznete na stránkách SWISS.com. EasyJet nabízí od července 2021 lety z Prahy do Basileje 4x týdně (pondělí, středa, pátek a neděle), z Prahy do Ženevy 5x týdně (pondělí, úterý, středa, pátek a neděle).

Všichni cestující leteckou dopravou do Švýcarska jsou povinni vyplnit elektronický formulář pro vstup do země a během check-inu předložit negativní výsledek PCR testu na SARS-CoV-2, který nesmí být starší 72 hodin při odletu a 24 hodin v případě antigenního testu. Toto platí také pro cestující, kteří plánují Švýcarskem tranzitovat do dalších destinací. Pro odbavení na letišti si ponechte více času, protože i při on-line check-inu vám bude palubní vstupenka vystavena až u přepážky na letišti. Na palubách letadel SWISS směřujících do a ze Švýcarska je povinné nošení ochranných masek / roušek. Ochranné masky je nutné mít také nasazeny při pohybu po letišti ve Švýcarsku.

Železniční spojení: České dráhy provozují od 1. 6. 2021 obnovené pravidelné noční spojení lůžkovým vlakem z Prahy do Curychu přes Sargans. Noční přímý spoj odjíždí z Prahy každý den v 17:58 s plánovaným příjezdem do Curychu následující den v 08:20, zpáteční spoj bude odjíždět z Curychu ve 21:40 s plánovaným příjezdem do Prahy následující den v 11:02.
Karanténní strategie ve Švýcarsku

Aktuální strategie testování se také vztahuje na osoby přijíždějící do Švýcarska ze země umístěné na seznamu rizikových zemí. Při příjezdu musí nově předložit potvrzení o negativním výsledku PCR testu, ne starším než 72 hodin a podstoupit 10denní karanténu, kterou mohou po sedmi dnech ukončit v případě, že podstoupí další antigenní nebo PCR test s negativním výsledkem.

Každý, kdo přišel ve Švýcarsku do styku s nakaženou osobou, musí podstoupit 10denní karanténu, kterou je možné ukončit po sedmi dnech v případě, že bude mít testovaný negativní výsledek z antigenního nebo PCR testu a bude k tomu oprávněn místními kantonálními orgány. I po zkrácení 10denní karantény na 7 dní je nutné po dobu 3 následujících dní nosit ochranou masku / roušku a udržovat sociální odstup.

Seznam rizikových zemí

V případě, že bude v dané zemi zaznamenáno o více jak 60 nově nakažených na 100.000 obyvatel za posledních 14 dní oproti Švýcarsku, bude daná země umístěna na seznam rizikových zemí a její občané tím pádem budou muset po příjezdu do Švýcarska absolvovat povinnou 10denní karanténu. Průběžně aktualizovaná čísla nově nakažených, která jsou pro tento seznam využívána naleznete na této stránce ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), aktuální stav nově nakažených ve Švýcarsku k porovnání poté naleznete na stránce Federálního úřadu pro veřejné zdraví BAG.

Seznam rizikových zemí se v současné době aktualizuje každých 14 dní a jeho aktuální verzi naleznete na webových stránkách švýcarského Federálního úřadu pro veřejné zdraví a lichtenštejnského úřadu pro zdraví.

Osoby, které pobývaly v posledních 10 dnech před příjezdem do Švýcarska a Lichtenštejnska v některé tzv. rizikové zemi, musí i nadále podstoupit 10denní karanténu po příjezdu na území Švýcarska.

Pokud jste ve Švýcarsku a pociťujete některé z příznaků nákazy nebo jiné nemoci, je nutné navštívit stránku věnovanou izolaci a karanténě a postupovat podle uvedených pokynů. I nadále platí nutnost dodržování platných hygienických nařízení.

Výjimka z povinné karantény - pro země na seznamu rizikových zemí

Od 8. 2. 2021 vstoupily v platnost nové výjimky pro cesty do Švýcarska, definovány jsou v dokumentu Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) im Bereich des internationalen Personenverkehrs 818.101.27 (4. Abschnitt / Art. 8 Ausnahmen von der Test- und Quarantänepflicht). Do Švýcarska tak mohou nově cestovat bez karantény a PCR testu i osoby, které v posledních 6 měsících prodělali onemocnění SARS-CoV-2 a jsou vyléčeni – s sebou na cestu musí mít potvrzující doklad v angličtině (aktuálně neexistuje jednotný formulář pro celé Švýcarsko). Povinnost vyplnit příjezdový formulář platí i pro tyto osoby.

Před cestou do Švýcarska je tedy potřeba si ověřit u místních kantonálních úřadů uznání vydaných lékařských dokumentů / certifikátů o prodělání a vyléčení se z nákazy SARS-CoV-2 (v případě cesty do kantonu Graubünden využijte e-mailovou adresu covideinreise@san.gr.ch). Místní úřad vás poté kontaktuje a také potvrdí uznání dokumentů, aby byl příjezd bez problému. Jedním z rozhodujících faktorů je datum certifikátu / potvrzení.

Přehled on-line formulářů / kontaktů na místní kantonální úřady naleznete v tomto přehledu na stránce BAG.

Prodělaný a vyléčený SARS-CoV-2 v posledních 3 měsících zprošťuje cestovatele od povinnosti karantény a testu aktuálně i při příjezdu do ČR - bližší informace naleznete na stránce Ministerstva vnitra ČR (sekce 2. Vstup na území České republiky, odkaz na PDF soubor Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (pdf, 1,2 MB).

Další informace je možné nalézt na webových stránkách Velvyslanectví České republiky v Bernu.
Program Clean & Safe

Turistická zařízení (hotely, restaurace, lanovky atd.) opatřená označením / štítkem Clean & Safe se vědomě zavázala dodržovat koncept ochrany a nabízí tak svým návštěvníkům / hostům bezpečné a čisté prostředí. Cílem tohoto označení je pomoci v obnově důvěry hostů ve Švýcarsko jako v bezpečný a čistý cíl pro turistické i pracovní cesty. Udělování a koordinaci použití označení Clean & Safe mají na starost jednotlivé švýcarské asociace (HotellerieSuisse, Cableways Switzerland, IG Parahotellerie Schweiz, Verband Öffentlicher Verkehrsmittel, Verband Schweizer Schifffahrtsun­ternehmen, Verband Schweizer Tourismusmanager a GastroSuisse) na základě iniciativy Switzerland Tourism. Bližší informace naleznete na průběžně aktualizované stránce www.clean-and-safe.ch


Poslední aktualizace stránky: 14. 6. 2021, 10:08