úvod

​

Vznik národní turistické kanceláře

Svět byl uprostřed války, když se 28. listopadu 1917 v 11 hodin sešla v Národní radě v Bernu skupina mužů. Bylo to u příležitosti ustavující valné hromady Národní asociace pro propagaci turismu. Ten den byla pro ekonomický výbor zahajovacím bodem iniciativa walliského hoteliéra a člena Národní rady Alexandera Seilera. Zakladatel rodinného podniku v Zermattu přišel už v roce 1911 s myšlenkou spojit všechny rozdrobené agentury v jednu organizaci podporovanou spolkovou vládou, kantony, regionálními turistickými asociacemi a službami v pohostinství. Jeho návrh získal podporu, a tak se zrodila Švýcarská národní turistická kancelář. Její centrála je dnes v Curychu a zastoupení ve 26 zemích světa.Na konci války, 10. květen 1945
Kancelář propagující Švýcarsko v Praze překvapivě vydržela až do roku 1952
Všeobecná jízdenka, slevy na jízdné, levný benzín, pobytové balíčky all inclusive...
Historické fotografie kanceláře a jejích slavných momentů se podařilo uchovat díky Emilu Urbaníkovi, poslednímu vedoucímu pobočky v 50. letech 20. století.