úvod

Jen dvě pravoúhlé vlajky na světě mají čtvercový tvar: švýcarská a vatikánská. Ostatní používají obdélník. Švýcarská konfederace převzala svůj název od zakládajícího kantonu Schwyz, který měl ve svém znaku bílý rovnoramenný řecký kříž na červeném poli. Ten se stal inspirací pro vlajku Švýcarska. Od ní je odvozen také symbol organizace Červený kříž a dalších zdravotnických organizací.

​

Opačná verze švýcarské vlajky – červený kříž v bílém poli – platí za symbol Červeného kříže od roku 1864. Její podoba je poctou švýcarskému podnikateli Henrymu Dunantovi, který byl iniciátorem a spoluzakladatelem Mezinárodního červeného kříže. Švýcarská vlajka se používá také v obdélníkovém tvaru, to však jen na moři.