úvod

Proslulý úsek historické cesty přes Alpy podél Zadního Rýna mezi průsmyky Splügen a San Bernardino. Úzká a hluboká soutěska byla na cestě nejtěžší překážkou – odtud i její název, v rétorománštině doslovně znamená zlá cesta. Dnes už slouží výhradně coby turistická atrakce, pokud jedete přes San Bernardino, je to výborná příležitost na krátkou osvěžující zastávku.

​

Skličující nálada místa, které ohrožovalo životy středověkých obchodníků a cestovatelů, možná inspirovala švýcarského spisovatele Johna Knittela k sepsání stejnojmenného románu (1966). Temný příběh o vraždě tyranizující hlavy rodiny se však k místu přímo neváže a „cestu zla“ používá spíše jako symbol.