úvod

Těšíme se na vaši návštěvu na našich plánovaných akcích Switzerland Tourism v České republice. Tradičně nejvíce akcí je plánováno v Praze, ale setkat se s námi můžete i v dalších městech.

​

Akce Switzerland Tourism v České republice

Datum   Událost   Místo konání
16.–19. 1. 2020   GO 2020   Brno
13.–16. 2. 2020   Holiday World 2020   Praha
3. 3. 2020   Švýcarské odpoledne v Olomouci   Olomouc
22. 8. 2020   Švýcarský den v Třeboni - NOVÉ DATUM   Třeboň
30. 9. 2020   přednáška Skryté Švýcarsko, Pavla Apostolaki   Hradec Králové
4. 10. 2020   Švýcarská kulinářská on-line neděle   on-line
12. - 13. 12. 2020   Festival Obzory 2020   Praha


Pro rok 2020 jsme si pro vás připravili turné s názvem Rhétská dráha – perla Alp, na které se můžete těšit v následujících městech:

Datum   Místo konání
1. 11. 2019   Opava
9. 1. 2020   České Budějovice
21. 2. 2020   Sokolov
3. 3. 2020   Olomouc
22. 8. 2020   Třeboň - NOVÉ DATUM

Bližší informace o přednáška naleznete v našem článku Přednáškové turné Rhétské dráhy.