úvod

Těšíme se na vaši návštěvu na našich plánovaných akcích Switzerland Tourism v České republice. Tradičně nejvíce akcí je plánováno v Praze, ale setkat se s námi můžete i v dalších městech.

​

Akce Switzerland Tourism v České republice

Datum   Událost   Místo konání
16.–19. 1. 2020   GO 2020   Brno
13.–16. 2. 2020   Holiday World 2020   Praha
3. 3. 2020   Švýcarské odpoledne v Olomouci   Olomouc
22. 8. 2020   Švýcarský den v Třeboni - NOVÉ DATUM   Třeboň
28. 9.–3. 10. 2020   Swiss Food Festival   Praha
30. 9. 2020   přednáška Skryté Švýcarsko, Pavla Apostolaki   Hradec Králové
4. 10. 2020   Švýcarský den v Praze - NOVÉ DATUM   Praha
20. 10. 2020   přednáška Skryté Švýcarsko, Pavla Apostolaki   Nové Město nad Metují
7.–8. 11. 2020   Festival Obzory 2020   Praha


Pro rok 2020 jsme si pro vás připravili turné s názvem Rhétská dráha – perla Alp, na které se můžete těšit v následujících městech:

Datum   Místo konání
1. 11. 2019   Opava
9. 1. 2020   České Budějovice
21. 2. 2020   Sokolov
3. 3. 2020   Olomouc
22. 8. 2020   Třeboň - NOVÉ DATUM
4. 10. 2020   Praha - NOVÉ DATUM

Bližší informace o přednáška naleznete v našem článku Přednáškové turné Rhétské dráhy.