úvod

Netradiční podívanou vítání jara je možné zažít v různých vesničkách v kantonu Ženeva. První květnovou neděli se děti v Avusy, Cartigny, Confignon či Plan-les-Ouates nebo jinde nastrojí do hezkého oblečení a na hlavy jim pyšně zdobí krásně upletený věneček z květin. Někdy je doprovází hezké počasí a někdy obloha trochu zatažená. Tak tomu bylo i v neděli 5 května v Cartigny. Před místní školou se o půl desáté ráno začali scházet školáci, i přesto, že nebylo vyučování škola měla svoje dveře zavřené. Bylo to skoro na rukavice ale nikomu to nevadilo.

​

Tradice „Feuillu“ (symbolizuje ji strom nebo postava vytvořená z větví a větviček se širokými listy) s největší pravděpodobností napodobuje pohanský obřad keltskému původu a je doprovázena různými rituály. V některých vesničkách je strom nahrazen vysokým sloupem s květinami a girlandami. Městečkem pak prochází průvod a v jeho čele je vždy květinový král či královna. Může se vézt na starém dřevěném trakaři nebo jít v čele průvodu. Ve škole v Cartigny si děti svého krále či královnu demokraticky volí hlasováním. Na na různých místech ve vesnici mají děti i přihlížející svá zastavení. Při zastávkách zpívají písničku, kterou pravidelně ve škole před samotným svátkem poctivě nacvičují.

V Cartigny a v Onex místní děti před událostí čistí vesnici a fontány ve vesnici. Na fontány pak dají vázičky nebo sklenice s vodou a květinami. Děti dostávají od těch co události přihlíží většinou malý obnos peněz na přilepšenou. Celý průvod trvá přibližně dvě hodiny a na jeho konci následuje piknik, kdy se všichni účastníci sejdou ke společnému jídlu. Tato tradice byla oživena znovu v 19. století. V 16. století ji protestantský reformátor Jean Kalvína zakázal. Na Kalvína už v tomto případě nikdo nevzpomene. Svátek je brán jako vítání jara a je moc hezký.

Le Feuillu se v Ženevě koná každou 1. květnovou neděli.


Web

Doba dostupnosti

  • léto

Kategorie

  • Městské aktivity, Kultura

Autora

  • Lea Mandíková

E-mail

Štítky: Region Ženeva