úvod

Začátek výletu je na nádraží lázeňského městečka Bad Ragaz a směr k soutěsce Taminaschlucht je velmi dobře značen. Nejprve Vás čeká krátká procházka pěkně upraveným a čistým městem Bad Ragaz, informační tabule Vás budu správně navigovat až na začátek stezky k soutěsce Tamina.

​

K soutěsce se můžete dopravit autobusem nebo pĕšky. My jsme se rozhodli jít pĕšky, abychom mohli obdivovat nádhernou švýcarskou přírodu. Pro začátek Vás čeká nenáročná 4 km dlážděná cesta bez stoupání k místu Altes Bad Pfäfers. Po příchodu k lázním jsme se dozvěděli, že se jedná o nejstarší zachovalou lázeňskou barokní budovu Švýcarska. Historie sahá do roku 1240, kdy lovci z kláštera Pfäfers objevili úzkou, tmavou soutěsku s 36,5 °C teplou léčivou vodou. Mniši z nedalekého benediktínského kláštera poznali léčivý účinek téhle vody. Zdejší léčivé prameny byly známé už v 9. století. Známý lékař a alchymista zde zřídil v 16. století lázně. Od roku 1840 lázně získali celosvětový rozměr.


Po návštěvě muzea a soutěsky Tamina máte možnost pokračovat dále do vesnice Pfäfers přes původní most a následně do lázní Bad Ragaz


Soutěska Tamina patří k vyhledávaným a oblíbeným turisticky nejnavštěvovanĕjším místům. Od lázní Pfäfers (Altes Bad Pfäfers) je to pouze několik metru k vstupu do mystické soutěsky Taminaschlucht. Soutěska Taminaschlucht vznikla silou říčky Tamina a vymodelovala během několika staletí působivou strž, která je zpřístupněna návštěvníkům bez jakéhokoliv nebezpečí a umožňuje příjemnou procházku. Cena vstupu je 5 franků na osobu. Úzká skalní štěrbina je dlouhá 450 m a 70 m hluboká. Ročně navštíví soutěsku Taminaschlucht okolo 50 000 turistů z celého světa, kteří můžou zažít vnitřní sílu vody.


Soutěska Taminaschlucht vznikla silou říčky Tamina a vymodelovala během několika staletí působivou strž, která je zpřístupněna návštěvníkům bez jakéhokoliv nebezpečí a umožnuje příjemnou procházku


Nachází se zde i zajímavé muzeum Altes Bad Pfäfers a památná socha lékaře Paracelsusa. Muzerum dnes slouží i jako restaurace a stala se místem různých společenských a kulturních akcí (v roce 2017 zorganizovalo město světelnou show v soutěsce s názvem Light Ragaz). V muzeu Altes Bad Pfäfers se dozvíte o fascinující historii století trvajících lázní a o původu termálních pramenů. Po návštěvě muzea a soutěsky Tamina máte možnost pokračovat v cestě dále do vesnice Pfäfers a následně do lázní Bad Ragaz. Cesta je náročnější, protože stoupá do kopce a čeká Vás také 310 dřevěných schodů. Vzdálenost od soutěsky Tamina do vesnice Pfäfers je ca. 5 km. Stezka pokračuje i dál do Bad Ragaz. Tenhle úsek neustále klesá a cestou se nachází zřícenina Wartenstein s panoramatickým výhledem na láznĕ Bad Ragaz. Dnes je v lázních Bad Ragaz poskytována kompletní zdravotnická péče v pohodlí prvotřídních hotelů s termálními koupelemi a golfovými hřišti.


Autor textu: Jana Kollárová
Autor fotek: Marcel Toppi


Odkaz na webovou stránku a kontakt: www.altes-bad-pfaefers.ch
Vhodný čas na tuhle pěší turistiku: od července do října
Počet km horské stesky Bad Ragaz – Altes Bad Pfäfers – Pfäfers - Bad Ragaz: 12,8 km
Časová náročnost: 5–6 hodin


Po návštěvě muzea a soutěsky Tamina máte možnost pokračovat dále do vesnice Pfäfers přes původní most a následně do lázní Bad Ragaz