úvod

Rádi bychom vás pozvali již na sedmý ročník Sametového posvícení, které je inspirováno švýcarskou tradicí festivalu Fasnacht, známého především z Basileje a Lucernu. V sobotu 17. 11. 2018 projde Prahou satirický průvod masek, jež chce humornou formou poukázat na některá palčivá témata současnosti.

​

Různé spolky, studentské třídy, dokonce i mezinárodní skupiny představí témata, kterými se dlouhodobě zabývají, nebo na která je podle nich aktuálně třeba upozornit. Ve spolupráci s výtvarníky a dramaturgy je v posledních týdnech hnětli a pilovali a hledali, jak tato vážná témata ztvárnit vizuálně a s nadsázkou.

Během odpoledne na státní svátek 17. 11. projde Prahou 25 skupin propojených do 12 klik, celkem okolo 400 masek v nadživotní velikosti, s množstvím rekvizit, lateren, pamfletů a živou hudbou. Významnou posilou budou basilejští hosté – průvodu se zúčastní např. známá basilejská klika Basler Bebbi Basel (70 pištců a bubeníků) a Glaini Opti-Mischte (35 pištců a bubeníků), kteří se v klice spojí se dvěma pražskými třídami.

Trasa průvodu


Organizátoři doporučují počkat si na průvod někde po vyznačené trase, nebo na Kampě, kde proběhne hlavní defilé.

Mapku průvodu s programem je možné si také stáhnout zde.

O Sametovém posvícení

Je fascinující, že tento fenomén je mimo hranice Švýcarska prakticky neznámý. Organizátory před několika lety zaujala tradiční slavnost, která se koná ve švýcarské Basileji týden po začátku postního období – Fasnacht. Tradice tohoto průvodu sahá až do středověku, svou formou nicméně reflektuje současné kulturní, politické a sociální problémy. Švýcarský Fasnacht v Basileji trvá 72 hodin, sestává ze zhruba 300 skupin a 12 000 aktivních účastníků. Další desítky tisíc lidí celé události přihlížejí. Fasnacht posiluje identifikaci obyvatel s vlastním městem, zásadním způsobem ovlivňuje míru občanské angažovanosti, šíří dobrou náladu. V rámci přípravné fáze dochází k propojování příslušníků z nejrůznějších sociálních a společenských vrstev. Vytvářením a posilováním těchto společenských sítí Fasnacht pomáhá kultivovat občanskou společnost. Sametové posvícení navazuje na všechny tyto aspekty Fasnacht, které ovšem přesazuje do českého prostředí.

Bližší informace o Sametovém posvícení a Fasnachtu nalezneze na www.sametoveposviceni.cz.