úvod

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO, která prezentuje mimo jiné i památky švýcarské, pokračuje v červnu ve svém putování po České republice v Třebíči, v krásných prostorách Zadní synagogy, Subakova 44.

​

Kolekce fotografií představuje všech dvanáct švýcarských míst pod ochranou UNESCO, připomíná 10. výročí zápisu unikátní Rhétské dráhy ke světovému dědictví, fotografie doplňují texty. Kromě Švýcarska prezentuje i jedinečnosti Slovenska, rakouského Salcburku a pro nás stále exotické Číny. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout denně od 6. do 30. června, k dispozici mají volně aktuální informační materiály o Švýcarsku včetně praktických rad na cestu.

Výstavy jako součást autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové se konají pod záštitou České komise pro UNESCO.

Více na: www.unesco-mediain.czHarmonogram výstav Poznej světové dědictví UNESCO v roce 2018:Květen

Třeboň 28. 4.–30. 5.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (Švýcarsko, Salcburk) na státním zámku Třeboň, zahájení při příležitosti Švýcarského dne v Tfieboni 28.4.

Telč 2.–31. 5.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (Slovensko, jv. Asie) Vstupní prostory městské radnice, náměstí Zachariáše z Hradce 10

Telč 19. 5.

Slavnostní prezentace UNESCO při oslavách Folklor v máji na náměstí Zachariáše z Hradce 10-17 hod.
(ukázky hry na fujaru, stánky UNESCO s informacemi, v radnici výstava fotografií)

Červen

Třebíč 6.–30. 6.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO, Zadní synagoga Subakova 44. Vernisáž s programem 6. června 2018 v 17 hod.

Červenec

Praha 2.–14. 7.

Švýcarské dědictví UNESCO Malá galerie Paláce Langhans, Centrum Fotoškoda, Vodičkova 37, Praha 1

Státní hrad Bouzov 3.–31. 7.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO

Srpen

Státní hrad Bouzov 1.–30. 8.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO

Brno 31. 7.–2. 9.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (výběr) Löw-Beerova vila, Galerie Celnice, Drobného 22

Září

Mladá Boleslav 3.–30. 9.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (1. část) Galerie v Městském paláci Templ, Krajířova 102

Plzeň 5.–29. 9.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (2. část) vstupní prostory E-Centra ČEZu, Guldenerova 17

Říjen

Liberec 3.–31. 10.

Poznej světové dědictví UNESCO, zakončení 16. ročníku putovní výstavy fotografií v Krajské vědecké knihovně v Liberci, Rumjancevova 1362/1