úvod

Výstava fotografií jedinečných světových památek a přírodních celků chráněných UNESCO z autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové zahájila počátkem dubna v Praze již 16. ročník svého putování po České republice. Letošní kolekce fotografií představuje skvosty Švýcarska, připomíná 10. výročí zápisu Rhétské dráhy ke světovému dědictví a zve do rakouského Salcburku.

​

Mezi 28. dubnem až 30. květnem 2018 je k shlédnutí v Návštěvnickém centru Státního zámku v Třeboni, komentovaná prohlídka s autorkou se uskuteční v rámci Švýcarského dne v Třeboni dne 28. dubna 2018 v 11 hod.

Návštěvníkům jsou volně k dispozici informační brožury o Švýcarsku, Rhétské dráze a o Salcburku. Výstava je přístupná denně kromě pondělí od 9 do 16 hod.

Záštitu nad výstavou Poznej světové dědictví UNESCO převzala České komise pro UNESCO.

Více na: www.unesco-mediain.cz

(Další kolekce výstavy fotografií je v květnu 2018 umístěna ve vstupních prostorách městské radnice v Telči.)Harmonogram výstav Poznej světové dědictví UNESCO v roce 2018:Květen

Třeboň 28. 4.–30. 5.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (Švýcarsko, Salcburk) na státním zámku Třeboň, zahájení při příležitosti Švýcarského dne v Tfieboni 28.4.

Telč 2.–31. 5.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (Slovensko, jv. Asie) Vstupní prostory městské radnice, náměstí Zachariáše z Hradce 10

Telč 19. 5.

Slavnostní prezentace UNESCO při oslavách Folklor v máji na náměstí Zachariáše z Hradce 10-17 hod.
(ukázky hry na fujaru, stánky UNESCO s informacemi, v radnici výstava fotografií)

Červen

Třebíč 6.–30. 6.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO, Zadní synagoga Subakova 44. Vernisáž s programem 6. června 2018 v 17 hod.

Červenec

Praha 2.–14. 7.

Švýcarské dědictví UNESCO Malá galerie Paláce Langhans, Centrum Fotoškoda, Vodičkova 37, Praha 1

Státní hrad Bouzov 3.–31. 7.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO

Srpen

Státní hrad Bouzov 1.–30. 8.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO

Brno 31. 7.–2. 9.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (výběr) Löw-Beerova vila, Galerie Celnice, Drobného 22

Září

Mladá Boleslav 3.–30. 9.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (1. část) Galerie v Městském paláci Templ, Krajířova 102

Plzeň 5.–29. 9.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (2. část) vstupní prostory E-Centra ČEZu, Guldenerova 17

Říjen

Liberec 3.–31. 10.

Poznej světové dědictví UNESCO, zakončení 16. ročníku putovní výstavy fotografií v Krajské vědecké knihovně v Liberci, Rumjancevova 1362/1