úvod

​

Důležitá právní upozornění

Dříve, než budete pokračovat, si prosím pročtěte pozorně následující podmínky. Osoby, které navštíví webové stránky MojeSvycarsko.com, MySwitzerland.com nebo STNet.ch společnosti Schweiz Tourismus, vyjadřují svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami.

Copyright a práva týkající se ochranné známky

Celý obsah webové stránky MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com je chráněn autorským právem. Všechna práva patří společnosti Schweiz Tourismus nebo třetím stranám. Prvky na webové stránce MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com jsou volně přístupné pouze pro účely prohlížení. Rozmnožování materiálů nebo jejich částí jakoukoli písemnou nebo elektronickou formou je povoleno pouze při výslovném uvedení názvu MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com. Reprodukování, předávání, modifikace, propojení nebo užívání webové stránky MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com pro veřejné nebo komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Schweiz Tourismus je zakázáno.

Jména a loga na webové stránce MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com jsou zpravidla zapsané chráněné známky. Žádná součást webové stránky MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com není koncipována tak, aby jejím prostřednictvím došlo k udělení licence nebo práva k užívání obrázků, zapsané ochranné známky nebo loga. Při stažení nebo kopírování webové stránky MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com nebo jejích částí se nepřenášejí žádná práva týkající se software nebo prvků na webové stránce MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com. Společnost Schweiz Tourismus si vyhrazuje veškerá práva ohledně všech prvků na webové stránce MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com s výjimkou práv náležejících třetím stranám.

Žádná záruka

Ačkoli společnost Schweiz Tourismus věnuje mimořádnou pozornost zajištění spolehlivosti všech informací obsažených na webové stránce MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com v okamžiku jejich zveřejnění, nemůže společnost Schweiz Tourismus, ani její smluvní partneři poskytnout explicitní nebo implicitní záruku (ani vůči třetím osobám) ohledně přesnosti, spolehlivosti nebo kompletnosti informací na MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com. Názory a další informace na webové stránce MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění. Společnost Schweiz Tourismus nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za to, že funkce na webové stránce MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com nebudou přerušeny, ani že webová stránka MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com nebo daný server neobsahují viry či jiné škodlivé součásti.

Omezené ručení

Pokud existuje smluvní vztah mezi Schweiz Tourismus a uživatelem webové stránky MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com nebo jiné služby společnosti Schweiz Tourismus, ručí Schweiz Tourismus pouze za škody způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslně. Schweiz Tourismus vylučuje jakoukoli odpovědnost za škodu způsobenou pomocníkem. Schweiz Tourismus neručí za ušlý zisk, ztrátu dat nebo jiné přímé, nepřímé či následné škody, vzniklé v souvislosti s přístupem k prvkům webové stránky MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com nebo s jejím užíváním, resp. s nemožností se k ní přihlásit nebo ji využívat, nebo vzniklé v důsledku technických poruch či propojení stránky s jinými webovými stránkami.

Odkazy na jiné webové stránky

Webová stránka MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran, které pro vás mohou být zajímavé. Při aktivaci těchto odkazů opouštíte webovou stránku MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com nebo dochází k zobrazení výpisů z webových stránek třetích stran v rámci webové stránky MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com. Schweiz Tourismus neprovádí žádnou kontrolu webových stránek třetích stran, které jsou propojeny odkazy s webovou stránkou MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com, a v žádném případě neodpovídá nebo neručí za obsah webových stránek třetích stran. To platí nezávisle na tom, zda jste při aktivaci odkazu opustili webovou stránku MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com nebo zda došlo k zobrazení v rámci webové stránky MojeSvycarsko.com a MySwitzerland.com a také, pokud v posledním jmenovaném případě není jasně rozpoznatelný poskytovatel informací na cizí webové stránce. Riziko a nebezpečí spojené s navázáním tohoto spojení nebo konzultace s webovými stránkami třetích stran nese výlučně uživatel.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Schweiz Tourismus (Toedistrasse 7, 8027 Curych, Švýcarsko), instituce veřejného práva (CHE-108.956.138), je provozovatelem webové stránky mojesvycarsko.com a myswitzerland.com a odpovídá za shromažďování, zpracování a užívání vašich osobních údajů a slučitelnost zpracování osobních údajů se švýcarským právem. Vaše důvěra je pro nás důležitá, proto bereme téma ochrany osobních údajů vážně a dbáme na odpovídající bezpečnost. Samozřejmě dodržujeme zákonná nařízení spolkového zákona o ochraně osobních údajů (DSG), nařízení ke spolkovému zákonu o ochraně osobních údajů (VDSG), zákona o telekomunikacích (FMG) a také další zásady ochrany osobních údajů, obzvláště obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (dále GDPR), pokud jsou aplikovatelná.

Abyste věděli, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a pro jaké účely je využíváme, seznamte se prosím s následujícími informacemi.

1. Rozsah a účel shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů

a. Při návštěvě www.mojesvycarsko.com a www.myswitzerland.com

Při návštěvě naší webové stránky ukládají naše servery dočasně každý přístup v databázi protokolů. Následující údaje jsou přitom shromažďovány bez vašeho přičinění a uchováváme je až do automatického smazání nejpozději po dvanácti měsících: • IP adresa vašeho počítače • datum a čas přístupu • jméno a URL vybrané databáze • webová stránka, z níž jste se přihlásili • operační systém vašeho počítače a vámi používaný prohlížeč • země, ze které jste se přihlásili, a nastavení jazyka vašeho prohlížeče • jméno vašeho poskytovatele internetového připojení

Shromažďování a zpracování těchto údajů provádíme za účelem provozu naší webové stránky (navázání spojení), trvalého zajištění bezpečnosti systému a optimalizace naší internetové nabídky, a také k interním statistickým účelům. Zde existuje náš oprávněný zájem na zpracování údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. IP adresa se používá zejména k evidenci země pobytu návštěvníků webové stránky a s tím souvisejícímu nastavení jazyka webové stránky. Dále je IP adresa vyhodnocována ke statistickým účelům při napadení síťové infrastruktury www.mojesvycarsko.com a www.myswitzerland.com.
Navíc používáme při návštěvě naší webové stránky tzv. pixely a cookies k zobrazení personalizované reklamy a k užívání služeb analýzy webu. Další informace k tomuto tématu najdete v bodu 2, bodu 6 a bodu 7 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

b. Při použití našeho kontaktního formuláře

Chcete-li nás kontaktovat, máte možnost využít kontaktní formulář. K tomu je nutné uvést následujících osobních údajů: • oslovení • jméno a příjmení • adresa (ulice, číslo domu, obec, poštovní směrovací číslo (nepovinné)) • telefonní číslo (nepovinné) • emailová adresa

Tyto údaje používáme pouze k tomu, abychom mohli vaše dotazy co nejlépe a konkrétně zodpovědět. Při zpracování vašeho požadavku k navázání kontaktu se jedná o náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Toto zpracování vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat (kontaktní údaje viz níže v bodu 11).

c. Při přihlášení k odběru našeho newsletteru

Na naší webové stránce máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. K tomu je nutná registrace. V rámci registrace je třeba uvést následující údaje: • oslovení • jméno a příjmení • e-mailová adresa

Výše uvedené údaje jsou nezbytné pro zpracování údajů. Navíc můžete volitelně uvést další údaje (datum narození a země). Tyto údaje zpracováváme výhradně k tomu, abychom zasílané informace a nabídky přizpůsobili vašim potřebám a zájmům. Při registraci nám udělujete svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů za účelem pravidelného zasílání newsletteru na uvedenou adresu a pro statistické vyhodnocení uživatelského chování a optimalizace newsletteru. Tento souhlas představuje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR náš právní základ pro zpracování vaší emailové adresy. Jsme oprávněni pověřit třetí osoby technickou realizací reklamních opatření a jsme oprávněni předávat vaše údaje za tímto účelem (viz níže bod 3).

Na konci každého newsletteru se nachází link, jehož prostřednictvím se můžete kdykoli z odběru odhlásit. V rámci odhlášení nám můžete dobrovolně sdělit důvod odhlášení. Po odhlášení budou vaše osobní údaje vymazány. Další zpracování proběhne pouze anonymizovanou formou k optimalizaci našeho newsletteru.
Odkazujeme výslovně na analýzu údajů v rámci zasílání newsletteru (viz níže bod 9).

d. Při objednání nebo rezervaci u třetích osob

Na naší webové stránce existují různé možnosti jak provést objednání nebo rezervaci, nebo si objednat informační materiál a další služby. Odpovídající služby poskytují vždy třetí strany. Proto vás upozorňujeme na předávání údajů našim partnerům. Podle druhu služby jsou v této souvislosti shromažďovány různé údaje. Jedná se například o následující údaje: • oslovení a/nebo název firmy • jméno a příjmení • adresa (ulice, číslo domu, PSČ, obec, země) • další kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) • případně údaje o platební kartě

Vámi zadané údaje jsou shromažďovány zpravidla přímo dotyčným poskytovatelem nebo je u určitých nabídek předáváme dál. Pro takové zpracování údajů platí v těchto případech zásady ochrany údajů daného poskytovatele. Právní základ pro zpracování výše zmíněných údajů spočívá v plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

2. Využívání vašich osobních údajů k reklamním účelům

a. Vytvoření pseudonymizovaných uživatelských profilů

Abychom vám mohli na naší webové stránce poskytnout personalizované služby a informace (on-site-targeting), používáme a analyzujeme údaje, které o vás sbíráme, když naši webovou stránku navštívíte. Při odpovídajícím zpracování můžeme případně využít i tzv. cookies (viz níže bod 6). Analýza vašeho uživatelského chování může vést k vytvoření tzv. profilování. Sloučení údajů o uživatelích probíhá pouze pomocí pseudonymizovaných, nikdy nepseudonymizo­vaných osobních údajů.

Abychom umožnili personalizovaný marketing na sociálních sítích, integrujeme na webové stránce tzv. remarketingové pixely od Facebooku a Twitteru. Pokud vlastníte účet u jedné ze zapojených sociálních sítí a jste k němu v okamžiku návštěvy připojeni, spojí tento pixel návštěvu stránky s vaším účtem. Odhlaste se před návštěvou naší stránky od svého účtu, abyste zabránili propojení. Další nastavení ohledně reklamy můžete provést na jednotlivých sociálních sítích ve svém uživatelském profilu. Vytvoření pseudonymizovaných uživatelských profilů za účelem reklamy a analýzy se zakládá na našem oprávněném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. To platí pro všechny postupy zpracování údajů uvedené v tomto bodu 2. Oprávněný zájem se zakládá na přímém marketingu a analýze používání naší webové stránky.

b. Retargeting

Na naší webové stránce využíváme technologie retargetingu. Při nich dochází k analýze vašeho uživatelského chování na naší webové stránce, abychom vám následně mohli také na partnerských webových stránkách nabídnout reklamu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Vaše uživatelské chování je přitom evidováno pseudonymizovaně.
Většina technologií retargetingu pracuje se soubory cookies (viz blíže bod 6 níže).
Tato webová stránka používá Google AdWords Remarketing a Doubleclick by Google, služby společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“) za účelem zobrazení reklam, které vycházejí z užívání dříve navštívených webových stránek. Google k tomu používá takzvaný doubleclick cookie, který umožňuje opětovné rozpoznání vašeho prohlížeče při návštěvě jiné webové stránky. Informace o návštěvě naší webové stránky (včetně vaší IP adresy) vytvořené tímto souborem cookie jsou přenášeny na server v USA a tam uloženy (ohledně přenosu osobních údajů do USA najdete další informace níže v bodu 10).
Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání webové stránky s ohledem na zobrazované inzeráty, k vytvoření zpráv o aktivitách na webové stránce a sestavení inzerátů pro provozovatele stránky, a dále k poskytnutí dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu. Google také případně předá tyto informace třetím stranám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google. Google ovšem v žádném případě nespojí vaši IP adresu s jinými údaji od Google.
Za účelem spravování služeb reklamy založené na užívání stránky používáme kromě toho Google Tag Manager. Nástroj Tag Manager sám o sobě je doména bez cookies a neeviduje žádné osobní údaje. Nástroj zajišťuje spíše spuštění jiných tagů, které podle okolností evidují osobní údaje (viz výše). Pokud jste provedli deaktivaci na úrovni domény nebo cookies, zůstane tato deaktivace v platnosti pro všechny trackingové tagy, které jsou implementovány s použitím Google Tag Manager.
Retargeting můžete kdykoli deaktivovat tím, že v liště menu vašeho prohlížeče odmítnete dotyčné cookies, resp. je vypnete (viz bod 6 níže). Navíc můžete přes webovou stránku Digital Advertising Alliance zažádat na optout.aboutad­s.info o opt-out pro další uvedené marketingové a retargetingové nástroje.

c. AppNexus

Na naší webové stránce používáme trackingovou technologii společnosti AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY 10010, USA. Pomocí této technologie jsou shromažďovány informace o chování uživatelů webové stránky pro marketingové účely čistě anonymní formou a za tímto účelem jsou používány cookies. Nejsou zde shromažďovány ani ukládány žádné osobní údaje.
Shromažďování, zpracování a evidenci údajů vytvořených pomocí Appnexus můžete kdykoli odmítnout tím, že na https://www.appnexus.com/…cy-policy-de#… zvolíte opt-out, resp. deaktivaci.
Další informace ohledně ochrany osobních údajů u Appnexus najdete na https://www.appnexus.com/…cy-policy-de.

d. Twitter Analytics

Na naší webové stránce používáme ke statistickým účelům pixel sledující aktivitu návštěvníků společnosti Twitter Inc. („Twitter”). Tento pixel nám umožňuje sledovat chování uživatelů poté, co byli kliknutím na reklamní inzerát na Twitteru převedeni na naši webovou stránku. Tento postup slouží k vyhodnocení účinnosti reklam na Twitteru pro statistické účely a účely průzkumu trhu, a může tak přispět k optimalizaci budoucích marketingových opatření.
Údaje získané při tomto postupu nám neumožňují zjištění identity uživatelů. Údaje z Twitteru jsou ovšem ukládány a zpracovávány, takže je možné propojení s profilem daného uživatele a Twitter může tyto údaje používat pro vlastní reklamní účely. Tyto údaje umožňují Twitteru a jeho partnerům zobrazení reklam na Twitteru i mimo něj. Dále může být k těmto účelům na počítačích uživatelů uložen a přečten soubor cookie.

3. Předávání údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje předáváme dále pouze tehdy, pokud jste s tím výslovně souhlasili, existuje zákonná povinnost nebo je to nutné pro prosazení našich práv, obzvláště pro prosazení nároků ze vztahu mezi vámi a společností Schweiz Tourismus.
Kromě toho předáváme vaše údaje třetím osobám jen tehdy, je-li to nutné v rámci užívání naší webové stránky pro přípravu služeb, které požadujete, a pro analýzy vašeho uživatelského chování. Pokud je to nutné pro účely uvedené ve větě 1, může předání proběhnout i do zahraničí. Jestliže obsahuje webová stránka odkazy na webové stránky třetích stran, nemá Schweiz Tourismus poté, co kliknete na tento odkaz, žádný vliv na shromažďování, zpracování, ukládání nebo využívání osobních údajů třetími stranami a nepřebírá za to žádnou odpovědnost.

4. Předávání osobních údajů do zahraničí

Společnost Schweiz Tourismus je oprávněna předávat vaše osobní údaje také třetím stranám (pověření poskytovatelé služeb) do zahraničí, pokud je to nutné pro zpracování údajů popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto podniky mají povinnost dodržovat ochranu osobních údajů ve stejném rozsahu jako my. Jestliže neodpovídá úroveň ochrany osobních údajů v některé zemi úrovni švýcarské, resp. evropské, zajišťujeme smluvně, aby ochrana vašich osobních údajů vždy odpovídala stejné úrovni jako ve Švýcarsku, resp. v EU.

5. Bezpečnost osobních údajů

Používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje, které jsme od vás získali, ochránili před manipulací, částečnou nebo celkovou ztrátou a proti neoprávněným přístupům. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s rozvojem technologií.
Měli byste vždy zacházet obezřetně se svými platebními údaji a zavřít okno prohlížeče, když jste komunikaci s námi ukončili, obzvláště pokud používáte počítač společně s dalšími osobami.
Také interní podnikovou ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Naši spolupracovníci a poskytovatelé služeb, které využíváme, jsou vázáni povinností mlčenlivosti a zavazují se k dodržování zásad ochrany osobních údajů.

6. Cookies

Soubory cookies napomáhají v mnoha ohledech tomu, aby vaše návštěva naší webové stránky byla jednodušší, příjemnější a smysluplnější. Cookies jsou informační databáze, které váš vyhledávač automaticky ukládá na pevném disku vašeho počítače, když navštívíte naši webovou stránku. Cookies nepoškozují pevný disk vašeho počítače, ani nám nepředávají osobní údaje uživatele.
Cookies používáme například k tomu, abychom zobrazované informace, nabídky a reklamy lépe přizpůsobili vašim individuálním zájmům. Jejich používání nevede k získání nových osobních údajů o vás jako online návštěvníkovi. Většina internetových prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Můžete svůj prohlížeč ovšem konfigurovat tak, aby se ve vašem počítači neukládaly žádné cookies nebo aby se vždy objevilo upozornění, když dostanete nový soubor cookie.
Deaktivace cookies může vést k tomu, že nebudete moct využívat všechny funkce naší webové stránky.

7. Tracking tools

Na naší webové stránce používáme různé tracking tools. Pomocí těchto tracking tools sledujeme vaše chování při vyhledávání na naší webové stránce. Toto sledování provádíme za účelem uspořádání naší webové stránky podle vašich potřeb a průběžné optimalizace naší webové stránky. V této souvislosti jsou vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily a používány malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači („cookies“).
Další informace o používaných tracking tools a souvisejícím zpracováním údajů najdete zde.

8. Pluginy pro sdílení na sociálních médiích

Na webové stránce jsou používány níže popsané pluginy pro sociální sítě. Pluginy jsou na naší webové stránce standardně deaktivovány a proto nepřenášejí žádné údaje. Kliknutím na odpovídající tlačítko sociálních médií můžete pluginy aktivovat. Jsou-li tyto pluginy aktivovány, naváže váš prohlížeč se servery dané sociální sítě přímé spojení, jakmile si otevřete některou z našich webových stránek. Obsah pluginů je ze sociální sítě předán přímo vašemu prohlížeči a ten jej integruje do webové stránky. Pluginy můžete jedním kliknutím opět deaktivovat.
Další informace najdete v jednotlivých prohlášeních o ochraně osobních údajů na Facebooku, Twitteru a Google.

a. Pluginy pro sociální sítě od Facebooku

Na této webové stránce jsou používány pluginy od Facebooku, aby bylo naše reklamní sdělení osobnější. Za tímto účelem používáme tlačítko „TO SE MI LÍBÍ“ nebo „SDÍLET“. Jedná se o nabídku americké společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Díky integraci pluginů obdrží Facebook informaci, že váš prohlížeč otevřel odpovídající stránku naší webové prezentace, i když nevlastníte žádný účet na Facebooku nebo právě nejste na Facebooku přihlášeni. Tuto informaci (včetně vaší IP adresy) předá váš prohlížeč přímo serveru Facebook v USA, kde je uložena.
Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu naší webové stránky přímo k vašemu účtu. Když aktivujete pluginy, například když kliknete na „TO SE MI LÍBÍ“ nebo „SDÍLET”, je odpovídající informace také předána přímo serveru Facebooku a tam uložena. Informace jsou navíc zveřejněny na Facebooku a zobrazeny pro vaše přátele na vašem profilu.
Facebook může využívat tyto informace za účelem marketingu, průzkumu trhu a uspořádání svých stránek v souladu s vašimi potřebami. Za tímto účelem vytváří Facebook profily užívání, zájmů a vztahů, např. aby vyhodnotil vaše používání naší webové stránky s ohledem na reklamy, které se vám zobrazují na Facebooku, aby informoval ostatní uživatele Facebooku o vašich aktivitách na naší webové stránce a aby poskytoval další služby spojené s užíváním Facebooku.

Pokud nechcete, aby Facebook přiřadil údaje shromážděné přes naši webovou prezentaci vašemu účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit z Facebooku.
Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a užívání údajů společností Facebook spolu se souvisejícími právy a možnostmi nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete na informace o ochraně osobních údajů Facebook.

b. Pluginy pro sociální sítě od Twitteru

Na naší webové stránce jsou integrovány pluginy sítě s krátkými zprávami Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pluginy Twitter (tlačítko tweet) poznáte podle loga Twitter na naší stránce. Přehled tlačítka tweet najdete zde. Jestliže jste aktivovali pluginy pro sociální sítě, dojde k přímému spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Twitter. Twitter tím získá informaci, že jste navštívili naši stránku z vaší IP adresy. Pokud kliknete na ikonu tweet a jste přihlášeni ke svému účtu Twitter, můžete propojit obsah naší stránky s vaším profilem na Twitteru. Díky tomu může Twitter přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že my jako poskytovatel těchto stránek nedostáváme žádné informace o obsahu předávaných údajů a jejich užívání ze strany Twitteru. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů spol. Twitter.
Pokud si nepřejete, aby Twitter mohl přiřadit návštěvu našich stránek, odhlaste se ze svého uživatelského účtu Twitter.

c. Pluginy pro sociální sítě od Google Plus

Naše webová stránka používá tlačítko „+1″ sociální sítě Google Plus, kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tlačítko je rozpoznatelné podle znaku „+1″ na bílém nebo barevném pozadí. Pokud si otevřete stránku naší webové prezentace obsahující toto tlačítko a máte aktivované pluginy pro sociální sítě, naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah tlačítka „+1″ předá Google přímo vašemu prohlížeči a ten jej integruje do webové stránky. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které Google pomocí tohoto tlačítka shromažďuje. Podle společnosti Google nejsou bez kliknutí na tlačítko shromažďovány žádné osobní údaje. Tyto údaje, mimo jiné IP adresa, jsou shromažďovány a zpracovávány pouze u přihlášených členů.
Účel a rozsah sběru osobních údajů a jejich další zpracování a užívání společností Google spolu se souvisejícími právy a možnostmi nastavení k ochraně vašeho soukromí je popsán v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.
Máte-li účet na Google Plus a nechcete, aby Google sbíral údaje o vás prostřednictvím naší webové prezentace a spojil je s údaji uživatele uloženými u Google, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit z Google Plus.

9. Vyhodnocení užívání newsletteru

Pro zasílání našeho newsletteru používáme e-mailové a marketingové služby třetích stran. Náš newsletter proto může obsahovat tzv. web beacon (sledovací pixel) nebo podobné technické prostředky. U web beacon se jedná o neviditelnou grafiku velikosti 1x1 pixelu, která souvisí s uživatelským ID daného odběratele newsletteru. Využití těchto služeb nám umožňuje vyhodnotit, zda byly emaily s naším newsletterem otevřeny. Navíc je tak možné evidovat a vyhodnocovat i chování příjemců newsletteru. Tyto údaje používáme ke statistickým účelům a k optimalizaci obsahu a struktury newsletteru. To nám umožňuje lépe přizpůsobit informace a nabídky v našem newsletteru individuálním zájmům daného příjemce. Sledovací pixel je vymazán, když se odhlásíte z odběru newsletteru.
Abyste zakázali sledovací pixely v našem newsletteru, nastavte si prosím svůj e-mailový program tak, aby ve zprávách nebyl zobrazován HTML.

10. Upozornění na poskytování údajů do USA

Pro úplnost upozorňujeme uživatele s bydlištěm nebo sídlem ve Švýcarsku, že v USA existují kontrolní opatření amerických úřadů, která obecně umožňují uchovávání všech osobních údajů všech osob, jejichž údaje jsou předávány ze Švýcarska do USA. K tomu dochází bez rozdílu, omezení nebo výjimek na základě sledovaného cíle a bez objektivního kritéria, které by umožnilo omezit přístup amerických úřadů k údajům a jejich pozdějšímu využití na zcela určité, přísně omezené účely, které by ospravedlnily tento zásah spojený jak s přístupem k těmto údajům, tak s jejich používáním. Kromě toho upozorňujeme na to, že v USA nemají dotčené osoby ze Švýcarska žádné právní možnosti, které by jim umožnily získat přístup ke svým údajům a domoci se jejich opravy nebo výmazu, resp. není k dispozici žádná účinná soudní právní ochrana proti obecným právům přístupu amerických úřadů. Dotčené osoby explicitně upozorňujeme na tuto právní a věcnou situaci, aby mohly poskytnout odpovídající informovaný souhlas s užíváním svých osobních údajů.
Uživatele s bydlištěm v některém členském státě EU upozorňujeme na to, že z pohledu Evropské unie – mimo jiné na základě témat zmíněných v tomto odstavci – USA nedisponuje dostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. Pokud jsme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedli, že příjemci údajů (jako např. Google, Facebook a Twitter) mají své sídlo v USA, zajistíme buď prostřednictvím smluvních úprav s těmito společnostmi nebo zabezpečením certifikace těchto provozovatelů pod štítem EU-USA na ochranu soukromí, aby vaše údaje byly u našich partnerů chráněny na odpovídající úrovni.

11. Právo na informace, opravu, výmaz a omezení zpracování; právo na přenositelnost údajů

Máte právo na požádání získat bezplatně informace o svých osobních údajích, které o vás shromažďujeme. Navíc máte právo na opravu nesprávných údajů a právo na výmaz svých osobních údajů, pokud tomu nebrání žádná zákonná povinnost uchování nebo skutečnost, která nám zpracování těchto údajů umožňuje. Podle článků 18 a 21 GDPR máte navíc právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů a vznést námitku proti tomuto zpracování.
Máte také právo žádat od nás vrácení údajů, které jste nám poskytli (přenositelnost údajů). Na požádání také vydáme vaše údaje třetí straně podle vaší volby. Máte právo obdržet údaje v běžném datovém formátu.
Za účelem výše uvedených skutečností nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese dataprivacy@switzerland.com. Pro zpracování vašich žádostí můžeme podle vlastního uvážení požadovat průkaz totožnosti.

12. Uchovávání údajů

Uchováváme osobní údaje jen tak dlouho, jak je to nutné, • abychom mohli využívat výše jmenované trackingové, reklamní a analytické služby v rámci našeho oprávněného zájmu; • abychom poskytli požadované služby ve výše uvedeném rozsahu, nebo služby, se kterými jste souhlasili (např. newsletter) podle písm. 9; • abychom splnili své zákonné povinnosti.

Smluvní údaje uchováváme déle, protože je to předepsáno zákonnými lhůtami pro archivaci. Povinnosti archivace, které nás zavazují k uchovávání údajů, vyplývají z účetních a daňových předpisů. Podle těchto předpisů musí být obchodní komunikace, uzavřené smlouvy a účetní doklady uchovávány až 10 let. Pokud tyto údaje již nepotřebujeme k poskytování služeb, budou zablokovány. To znamená, že údaje smí být používány pouze v rámci účetnictví a pro daňové účely.

13. Právo na stížnost u dozorového úřadu

Máte-li bydliště v členském státě EU, přísluší vám právo podat kdykoli stížnost u úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů.

Obecné

Tato stránka byla naposledy aktualizována 15. 5. 2018. Pokud máte dotazy nebo komentáře ohledně našich právních upozornění nebo ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na stprag@switzerland.com.

Netiketa

Na našich stránkách nebudeme tolerovat žádné protiprávní, neslušné nebo trestné komentáře a diskuze. Pokud by došlo ke slovním útokům na uživatele, naši organizaci nebo třetí strany, vyhrazujeme si právo tyto příspěvky bez komentáře smazat, protože neodpovídají této netiketě.

Poslední aktualizace: 15. 5. 2018