úvod

Andermatt, horská vesnička uvězněná v nitru Alp, je tajným tipem jako z učebnice – dva malé areály s velkým převýšením, málo návštěvníků a hodně sněhu. Časy se však mění. Ve středisku se vybudoval nový luxusní resort a přibyly nové lanovky i sjezdovky, propojení sousedních středisek, a to vše přitáhne nové návštěvníky.

​


Na východní straně průsmyku Oberalppass, v zimě pro auta neprůjezdného, leží dvě malá a milá střediska Sedrun a Disentis, na západní straně Andermatt. Unikátní safari umožňuje společný skipas Andermattu a Sedrunu – mezi jejich areály vás převeze vlak, který jediný zajišťuje spojení přes dvoutisícový průsmyk. V budoucnu by se měla mezi oběma středisky natáhnout lyžařská houpačka, možná se připojí i Disentis.

Andermatt (1 444 m) leží v nejniternějším nitru Alp, mezi silničními průsmyky v zimě neprůjezdnými, na pomezí severních, jižních, východních a západních Alp – na střetu kultur i klimatu. Je živou směsí starobylých dřevěných domů i novodobé architektury. Centrum střediska s nádražím a stanice visuté kabiny jsou ještě v pěší dostupnosti, ale pohodlnější už je skibus, který Andermattem krouží v půlhodinových intervalech.

Ďáblův most

Vesnice vysoko v horách byla ze severu historicky dlouho nepřístupná – legenda praví, že most překonávající strž těsně pod vesnicí směrem na Göschenen postavil ďábel, kterému obyvatelé museli slíbit, že mu obětují duši první bytosti, která most přejde. Lstivě však horalé jako první vyslali kozu a rozzuřený ďábel se rozhodl z pomsty most zničit obřím balvanem. Jedna z obyvatelek Göschenenu prý na kámen vyryla kříž, takže ďábel ho nemohl uzvednout. Od té doby stojí jak most, tak povalený obří balvan na cestě mezi Göschenenem a Andermattem. Dokud byl Andermatt přístupný jen z východu přes průsmyk Oberalppass, náležel ke kantonu Graubünden, po zpřístupnění ze severu připadl do kantonu Uri.

Gemsstock: obří freeridová náruč

Nad městečkem se tyčí obrovský, masivní vrchol Gemsstock (2 963 m), jehož terénní náruč vyplňuje strmý a prostorný volný terén a prochází jím jakoby navíc i černá a červená sjezdovka. Jasnou cílovou skupinou jsou freerideři – do visuté kabiny v Andermattu nastupují téměř výhradně široké lyže. Na vrcholové stanici lanovky není restaurace ani WC, zázemí se soustředí jen do bezprostředního okolí mezistanice Gurschen (2 212 m). A právě v nižším patře areálu je i terén mnohem přívětivější, obsloužený moderní 6sedačkou, stranou pak vyjíždí ještě vlek.

Z vrcholu Gemsstock nejprve klesá úzká serpentinovitá cesta, ale brzy se dělí na poměrně přímou černou trať hlavním žlabem a červenou trať vinoucí se s častými zúženými zatáčkami sousedním údolím. Hlavní černá trať je proměnlivě, ale vesměs dostatečně široká, červená má jen jednu opravdu širokou carvingovou pasáž. Značené tratě jsou po stranách osázené reflexními tyčemi, v zatáčkách i provazem nebo sítěmi. Z mezistanice do Andermattu vede černá sjezdovka, která je v druhé polovině jen serpentinovitou cestou, sbírající freeridery z ohromného, řídce porostlého volného prostoru v okolí.

Ve všedních dnech bývá Andermatt jen málo zalidněný, nápory zažívá spíš o víkendech.Egyptské miliardy do Švýcarska

Historie Andermattu je spojena s armádou. Už ruský generál Suvorov vedl své vojsko při ústupu před Napoleonem ze severní Itálie právě přes Andermatt. Před druhou světovou válkou vznikla kolem Andermattu četná opevnění jako součást bariéry proti Hitlerovi, pokud by se rozhodl napadnout neutrální Švýcarsko. Plán ochrany švýcarských hor počítal s tím, že nížiny by v případě napadení byly obětovány. Po 2. světové válce se tu usadila vojenská výcviková základna, nedávno ji ale armáda téměř opustila. Andermatt stál před otázkou: průmysl, nebo turismus? Obyvatelé zvolili druhou variantu.

Mohutný projekt za téměř 2 mld. franků buduje bohatý egyptský investor Samih Sawiris, který se o Andermattu dozvěděl díky diplomatickým kontaktům. Právě hledal investiční příležitosti v Evropě a kombinace nedotčené přírody, sněhových poměrů a vzdálenost Andermattu z nejbližších letišť jak ve Švýcarsku, tak v Itálii ho okouzlila.

Andermatt v novém

Nový Andermatt, který nese mezinárodní značku Andermatt Swiss Alps, má být příjemným živým centrem pro všechny kategorie návštěvníků – od jedno- a dvouhvězdičkových hotelů ve staré zástavbě až po čtyř- a pětihvězdičkové hotely v nové čtvrti. Stará i nová čtvrť má být přitom harmonicky propojena. Zdálo by se, že půjde o resort pro horních 10 tisíc, ale prý tomu tak nebude. Je pozoruhodné, jak bohatý Egypťan přesvědčil patriotické, až sobecké horské sedláky k tak megalomanskému projektu. Sawiris je vzdělaný a charismatický investor, který umí naslouchat a vždy nachází řešení. A pro Švýcary je zájem lokální vždy nadřazen zájmu regionu, mají zkrátka konfederativní uvažování hluboko v sobě. Sawiris vnuknul místním myšlenku proměny stagnujícího letoviska v ojedinělý luxusní resort, lákající movitou klientelu, která přinese podnikatelské příležitosti a samozřejmě tučný profit pro Sawirisiho, který velmi levně nakoupil pozemky uvolněné armádou. A je faktem, že už nyní dříve ospalé centrum Andermattu architektonicky ožívá. Součástí projektu je i rozšíření a modernizace lyžařského areálu, který se spojí lanovkami a sjezdovkami se sousedním Sedrunem a velikostně se s více než 100 km sjezdovek zařadí do top 10 ve Švýcarsku.

Sedrun: železniční safari

Hůře přístupnou oblast na východní straně průsmyku Oberalppass, která leží v kantonu Graubünden, po staletí sužovaly typicky horské neduhy – chudoba, laviny, požáry. Turismus tu díky stavbě železniční tratě z Churu začal klíčit v první třetině 20. století a lyžařské vleky sem přišly mezi 50. a 70. lety. Hlavními středisky či spíše klidnými rétorománskými vesničkami jsou Disentis (z lat. desertina = málo osídlené místo) a Sedrun (podle divoké horské říčky Drun, pův. Dargun = dračí).

Sedrun (1 450 m) je klidná horská vesnička s krásnými starými dřevěnými domy, rodinnými gasthofy, hotely a restauracemi, a dokonce s termálními lázněmi (Bogn Sedrun) s překvapivě bohatým světem saun.

Hlavní svah nad Sedrunem, s nástupem z výše položené části Dieni, je obsloužen expresní 4- a 6sedačkou, podél nichž klesají hravé a široké červené sjezdovky s jemnými přirozenými nerovnostmi. Jednotlivé tratě většinou splývají v jedinou ultraširokou ranvej. Z vrcholu Cuolm Val (2 215 m) spadá na odvrácenou stranu do údolíčka Val-Val červená sjezdovka s profilem připomínajícím širokou U-rampu, z protilehlého svahu z vrcholku Calmut (2 350 m) sem pak míří středně široká černá a červená trať – oba svahy jsou vybaveny pevně uchycenou 4sedačkou. Z Calmutu roluje podél vleku už jen kratší a přehledná červená trať přímo do průsmyku Oberalp k železniční zastávce, kde lze přistoupit a klesat dlouhými zatáčkami do Andermattu (v ceně skipasu). V zimní sezóně je to jediné spojení obou středisek a zároveň jeden z nejkrásnějších úseků legendárního Glacier Expressu. Souběžná silnice slouží v zimě jako sáňkařská dráha.
TIP Andermatt-Sedrun

Sonnenpiste

Tato trať stéká z Gemsstocku bočním údolím a kromě svých lyžařských kvalit potěší i jako únik z civilizace – je dlouhá, červeně značená a slunečnější než hlavní sjezd Bernharda Russiho. Sonnenpiste má široké carvingové pasáže i užší přejezdy a jeden krátký protisvah. Ústí do mezistanice Gurschen.Přehled jednotlivých areálůAndermatt

2 - Sonnenpiste
z Gems.<> [ https://farm5.staticflickr.com/…25eb75_b.jpg ] 1 - Gemsstock
ohromná severně orientovaná terénní náruč Gemsstocku nese převážně strmé svahy s rozsáhlým volným terénem a jedinou upravovanou, černou sjezdovkou, kde se střídají prudké hangy a krátké traverzy stocku stéká bočním údolím ještě dlouhá, červeně značená a slunečnější Sonnenpiste s širokými carvingovými pasážemi i užšími přejezdy, rovinkami a jedním krátkým protisvahem

3 - Gurschen
mezistanice, pod níž se vine poměrně široká a přívětivá modrá trať Gurschenalppiste s dvousedačkou

4 - Lutersee
na východním okraji hlavního kotle stéká středně náročná, černě značená a závodně využívaná trať Luterseepiste s kotvovým vlekem

5 - Sjezd do údolí
do údolí klesá zprvu široká a strmá, později spíš serpentinovitá a příležitostně upravovaná černá trať
Sedrun

1 - Sedrun
hlavní svah je obsloužen expresní 4- a 6sedačkou, podél nichž klesají hravé a široké červené sjezdovky s přirozenými nerovnostmi, přičemž jednotlivé tratě většinou splývají v jedinou ultraširokou ranvej

2 - Val-Val
z vrcholu Cuolm Val spadá do údolíčka Val-Val červená sjezdovka s profilem připomínajícím širokou U-rampu, z protilehlého svahu z vrcholku Calmut sem pak míří středně široká černá a červená trať

3 - Calmut
kratší a přehledná červená trať z vrcholu Calmut

4 - Oberalppass
železniční zastávka na trase legendárního Glacier Expressu, odkud lze přejet do Andermattu (jeden z nejkrásnějších úseků trati)
v zimní sezóně je to jediné spojení obou středisek se společným skipasem, souběžná silnice je otevřena jen v letním období
Praktické informace:

Doprava

 • Praha–Andermatt - 810 km (7.30 h)
 • Brno–Andermatt - 1 000 km (9.15 h)
 • Praha–Sedrun - 715 km (7.00 h)
 • Brno–Sedrun - 920 km (8.30 h)

Parkoviště

 • Sedrun - u nástupní stanice lanovky – zdarma
 • Andermatt - u nástupní stanice lanovky (5 CHF/den)

Skibus

 • v rámci střediska – zdarma

Skipas (ceny pro sezónu 2017/18)

 • skipas dospělí 1–6 dní: 49–296 CHF
 • skipas děti (7–12 let) 1–6 dní: 29–132 CHF
 • skipas mládež (13–17 let) 1–6 dní: 43–199 CHF
 • skipas senioři (64+ ž; 65+ m let) 51–267 CHF

Servis

 • lyžařské školy, servis a půjčovny – ve středisku a u nástupní stanice lanovky

Après-ski

 • sáňkařské dráhy, zimní vycházkové cesty
 • termální lázně Bogn Sedrun (relaxační bazény, sauny, masáže, solárium)

Homepage Andermatt: www.andermatt.ch

Homepage Sedrun: www.sedrunbergbahnen.ch


Podrobné informace o středisku Andermatt

Podrobné informace o středisku Sedrun


Počasí ve středisku Andermatt

Počasí ve středisku Sedrun