úvod

Jen necelých pět kilometrů o města Sion, v srdci švýcarského Valais, najdete městečko St-Leonard s jedinečným podzemním jezerem St-Leonard. Kromě poznávání místních vinic můžete na lodičkách objevovat i krásy ukryté v podzemí.

​

Jen pár kroků od centra města vede cesta do podzemí. Sestupte pod vinice a nechte se oslnit křišťálově průzračnou vodou, bizardními tvary sádrovce, tmavého mramoru, vápence, železa a jiných hornin tvořících vnitřek jeskyně. I když nedohlédnete na druhý břeh, vydejte se na lodičce objevovat krásy největšího podzemního jezera v Evropě.

S délkou 300 metrů, šířkou 20 metrů a hloubkou 10 metrů mu zaslouženě patří prvenství. I když byste zde hledali marně tradiční krápníkovou výzdobu, na kterou jsme zvyklí u nás, kouzelné atmosféry a mystiky si užijete do sytosti. Na dně jezera totiž leží vrak lodičky až nápadně podobné, na jaké se po jezeře plavíte vy. Údajně se jedná o pozůstatek ztroskotání skupinky jeskyňářů.

Možná vás zarazí, že kolem vraku se čile prohání veliké ryby. Kde se tam vzali? Tady bohužel nehrají roli mystika a kouzla. Správci podzemního jezera je tam prostě krmí. Tak se tam rybám líbí a slouží jako další atrakce pro turisty.

Z podzemí na kopečky

Jakmile vás omrzí život v podzemí, můžete se vydat na opačnou trasu a vyšlápnout si na „kopeček“ k vesnici Valére. Kde se ukrývá další poklad. Uvnitř místního kostela najdete nejstarší funkční varhany na světě. Vzduch se jejich píšťalami prohání už od 15. století a doposud se rozeznívají na každoročním letním festivalu.

O poznání výše vystoupáte na nejvyšší vrchol Sionu, pevnost Tourbillon. Po požáru v roce 1788 zbyly z hradu sice jen obvodové zdi, ale i tak stojí za to vydržet a dojít až na vrchol. Naskytne se vám krásný výhled na celé údolí poseté vinicemi i protější vrch Valére.

St-Leonard má více než sedm tisíc let trvající historii. Mnoho se toho z minulosti však nedochovalo. Zachovaly se jen základy staveb z Římské říše. Mnohem mladší je radnice s bohatou řezbářskou výzdobou uvnitř a prostým orlojem na věžičce. V městských uličkách je však skryto mnoho vinoték, kvůli kterým se sem rozhodně vyplatí zajet a ochutnat víno z místních vinic.