úvod

Výstava „Švýcarskem po stopách změn klimatu" (Climate Trail) bude v roce 2009 a první polovině 2010 putovat po celé České republice. Je určena mládeži, studentům a zainteresované veřejnosti.

​

Předmětem výstavy je změna klimatu a soubor opatření, který Švýcarsko na jeho ochranu přijalo nebo se v blízké budoucnosti chystá realizovat.

Výstavu připravilo Švýcarské velvyslanectví v Praze. Záštitu převzali velvyslanec Švýcarského velvyslanectví v Praze, pan Jean-François Kammer, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výstavu podpořila Präsenz Schweiz a Schweiz Tourismus.


Realizační plán výstavy naleznete zde.