úvod

Jungfrau je jednou z nejkrásnějších horských oblastí nejen ve Švýcarsku, ale i na světě. Malebnou krajinou Berner Oberlandu, završenou ostrými štíty a ledovci, se můžete pohybovat na lyžích, pěšky (v létě i v zimě) anebo romanticky po horské železnici. Výbornou základnou je letovisko Grindelwald, kde se nachází velké množství hotelů, apartmánových domů i chalup, často v těsné blízkosti sjezdovek nebo lanovek.
Chtěli byste vyhrát týden v apartmánu pro 6 osob v Grindelwaldu 50 m od lanovky?

​


Interhome - rekreační objekty pro každou sezónu

S více než 33 000 rekreačními domy a apartmány po celé Evropě, USA a Africe má Interhome to pravé pro každého. Ať už to bude horská chata, vila s bazénem, apartmán ve městě, chalupa nebo třeba zámek, váš sen o dovolené se může stát skutečností!

Více na www.interhome.cz

Informace pro cestu do Švýcarska najdete na

www.MojeSvycarsko.com


Výherce získá:

  • 7 nocí v apartmánu Bergfink pro 6 osob v Grindelwaldu (50 m od lanovky)
  • termín pobytu dle výběru a aktuální dostupnosti: 5. 3.–15. 7. 2016, 20. 8.–23. 12. 2016, 7. 1.–3. 2. 2017 nebo 4. 3.–21. 4. 2017
Soutěž byla ukončena!
Pravidla soutěže:
I. Obecná ustanovení
Soutěž „Soutěž o týdenní pobyt pro 6 osob ve Švýcarsku“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.
Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
Organizátorem soutěže je společnost Interhome s.r.o. (dále jen „organizátor“).
Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci organizátora a zaměstnanci partnera soutěže.
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou), odpoví správně na dvě soutěžní otázky a na jednu tipovací otázku.
Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou. Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerům soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz, a SLIM media s.r.o. - vydavatel časopisu SNOW) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže
Soutěž bude probíhat od 11. 11. 2015 (15:00) do 31. 01. 2016 (23:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je odpovědět správně na dvě vědomostní otázky a co nejpřesněji na tipovací otázku. O výherci rozhodne správné zodpovězení obou vědomostních otázek a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky. Při více shodných odpovědích u tipovací otázky rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
Účastník vyplní odpovědi na otázky a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz nejpozději 10. 02. 2016 na základě zaslaných odpovědí a to ze soutěžících, kteří odpověděli na obě soutěžní otázky a jednu tipovací otázku.

III. Předání výher
Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 10. 02. 2016. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
Ceny výherci předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výhercem nebo zašle doporučeně na adresu výherce do druhého dne po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
Výhra je nepřenosná na další osoby.