Dědictví UNESCO - slevová knížka

Dědictví UNESCO - slevová knížka

Slevová knížka na místa zapsaná na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO ve Švýcarsku.